Česky CZEnglish EN

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., Daňový řád, v platném znění

    

a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně

 

Pro Magistrát města Brna

Pondělí

8:00–17:00

Středa

8:00–17:00

Pátek

8:00–12:00

 

Pro Podatelnu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

Pondělí

8:00–17:00

Úterý

7:30–15:30

Středa

8:00–17:00

Čtvrtek

7:30–15:00

Pátek

7:30–14:00

b) elektronická adresa elektronické podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout,

 

 

Pro šifrování použijte  Veřejný klíč Magistrátu města Brna (4.9 kB, P7C)

-

Vaše dokumenty opatřené zaručeným elektronickým podpisem posílejte na posta@brno.cz

-

Podmínky pro přijetí dokumentů:

Dokumenty posílejte v obecných formátech RTF (*.rtf), prostý text (*.txt), obrázek (*.gif, *.jpg, *.png), Acrobat Reader (*.pdf), hypertext (*.html, *.htm). Dále umožňujeme příjem ve formátech Microsoft Word 6.0-2003 (*.doc), Microsoft Excel 97-2003 (*.xls) a Software602 602Text (*.wpd). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 8 MB.

-

Přijetí dokumentů na datových nosičích:

Elektronická podání na datových nosičích (disketa 3,5", CD-ROM) lze přímo předávat na hlavní podatelně MMB, Malinovského nám. 3, Brno, přízemí, dveře č. 15 a to v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hod., v úterý od 7,30 do 15,30 hod., ve čtvrtek od 7,30 do 15,00 a pátek od 7,30 do 14,00 hod.

 

c) seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob

Certifikační autorita: Česká pošta

 

Odbor rozpočtu a financování, Oddělení exekucí

Jméno

e-mailová adresa

Vyroubalová Naděžda, JUDr.

vyroubalova.nadezda@brno.cz

Fantová Lenka, Mgr.

fantova.lenka@brno.cz

Pitrová Ingrid, JUDr.

pitrova.ingrid@brno.cz

Ondrušková Ivana, JUDr.

ondruskova.ivana@brno.cz

Kadlcová Renata, JUDr.

kadlcova.renata@brno.cz

Mifková Ilona

mifkova.ilona@brno.cz

Kotěrová Diana

koterova.diana@brno.cz

Štěpánová Andrea

stepanova.andrea@brno.cz

Mlejnková Renata

mlejnkova.renata@brno.cz

Vajglová Gabriela

vajglova.gabriela@brno.cz

Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad

Jméno

e-mailová adresa

Adamovová Tereza, Mgr.

adamovova.tereza@brno.cz

Dočkalová Jana

dockalova.jana@brno.cz

Janáčková Alena, Ing.

janackova.alena@brno.cz

Viková Štěpánka

vikova.stepanka@brno.cz

Mlejnková Libuše, Ing.

mlejnkova.libuse@brno.cz

Putnová Alena Mgr.

putnova.alena@brno.cz

Navrátilová Erika, Ing.

navratilova.erika@brno.cz

Reucci Kateřina, Mgr.

reucci.katerina@brno.cz

 

Aktuální kvalifikované certifikáty lze zjistit na: http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

d) čísla účtů, na které jsou  přijímány  platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daňových příjmů

 

Poplatek za komunální odpad:

č. ú.:     111 220 022/0800                         

variabilní symbol:          rodné číslo plátce

 

Pokuty:

č. ú.:     111 123 222/0800

Název

Variabilní symbol

Spec.symbol

Exekuční náklady

372324

uveden v rozhodnutí

Regresní náhrady

157901

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem dopravněsprávních činností

542210

uveden v rozhodnutí

Platby na výzvy Odboru dopravněsprávních činností

5422101

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem dopravněsprávních činností - neuhrazené výzvy

5422102

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem dopravy

542212 

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem dopravy - přestupky taxislužba

5422121

číslo bloku

Pokuty uložené odborem správních činností

382210032 - pokuty dle zákona 328/1999 Sb., v platném znění (oddělení občanských průkazů, ztrát)

uveden v rozhodnutí

382210033 - pokuty dle zákona 329/1999 Sb., v platném znění (oddělení cestovních dokladů)

382210034 - pořádkové pokuty  - pokuta správní řízení

382210034 - pořádkové pokuty  - pokuta správní řízení

382210035 - přestupky

Pokuty uložené odborem památkové péče

752210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství

432210, 43221250

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené odborem životního prostředí

422210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Živnostenským úřadem

652210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Živnostenským úřadem - Celní úřad

6522103

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem obrany

362210

uveden v rozhodnutí

362212 - přestupky dle zákona 240/2000 Sb. v platném zněníuveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem vnitřních věcí

322210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené v blokovém řízení Městskou policií Brno

82yxxxxxxx

neuvádí se 

y = číslo série pokutového bloku

     1 = CB/2003

     2 = LP/2006

     3 = EB/2005

     4 = CC2010

     5 = GE2013, HF 2014

     6 = HF 2014

     7 = BA 2017

 x = číslo pokutového bloku

Pokuty uložené Odborem dopravy - pokuty z dělené správy

542213

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství - pokuty z dělené správy

432212

uveden v rozhodnutí

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.04.2020 08:05
  • Datum poslední aktualizace: 08.04.2020 08:05
  • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design