Česky CZEnglish EN

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

2. Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační strukturaOrganizační struktura řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna.
4. Kontaktní spojeníPřehled kontaktních spojení.
5. Případné platby lze poukázatInformace o bankovních účtech - a příjmových pokladnách.
6. IČ44992785
7. DIČCZ44992785
8. DokumentyDokumenty k rozpočtu, dotacím, seznamy hlavních dokumentů odborů a informace emitenta cenných papírů.
9. Žádosti o informacePravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace. Poskytnuté informace.
10. Příjem žádostí a dalšich podáníPříjem dalších podání nebo Organizační schémaKontakty.
11. Předpisy

Přehled platné legislativy (viz Organizační řád MMB - úvodní část, bod 7.3.)

k fyzickému nahlédnutí - sekretariát Odboru vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 1. patro, dveře č. 102

Úřední hodiny: Po a St 8.00 - 17.00 hod.

Sbírka zákonů ČR

Vydané právní předpisy.

k fyzickému nahlédnutí - Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, přízemí dv. 19,  provozní doba Informačního střediska

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (účinnost od 2. 5. 2022)

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy

V roce 2021 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2020 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2019 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2018 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva
     (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
Výroční zprávy včetně příloh
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.05.2022 07:44
  • Datum poslední aktualizace: 02.05.2022 07:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design