Česky CZEnglish EN

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

2. Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační strukturaOrganizační struktura řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna.
4. Kontaktní spojeníPřehled kontaktních spojení.
5. Případné platby lze poukázatInformace o bankovních účtech - a příjmových pokladnách.
6. IČ44992785
7. DIČCZ44992785
8. DokumentyDokumenty k rozpočtu, dotacím, seznamy hlavních dokumentů odborů a informace emitenta cenných papírů.
9. Žádosti o informacePravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace. Poskytnuté informace.
10. Příjem žádostí a dalšich podáníPříjem dalších podání nebo Organizační schémaKontakty.
11. Předpisy

Přehled platné legislativy (viz Organizační řád MMB - úvodní část, bod 7.3.)

k fyzickému nahlédnutí - sekretariát Odboru vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 1. patro, dveře č. 102

Úřední hodiny: Po a St 8.00 - 17.00 hod.

Sbírka zákonů ČR

Vydané právní předpisy.

k fyzickému nahlédnutí - Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, přízemí dv. 19,  provozní doba Informačního střediska

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy

V roce 2020 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2019 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2018 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva
     (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
Výroční zprávy včetně příloh
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.04.2021 07:19
  • Datum poslední aktualizace: 01.04.2021 07:19
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design