Česky CZEnglish EN

Organizační řád MMB

     

Vyberte typ dokumentu: Rok: Platnost: Hledat:
titulní list Organizačního řádu MMB
obsah Organizačního řádu MMB
úvodní část Organizačního řádu MMB
příloha č. 1 - Schéma řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna
příloha č. 2 - Specifické odborné působnosti útvarů MMB - obsah+zkratky
Odbor rozpočtu a financování
Odbor interního auditu a kontroly
Kancelář primátora města Brna
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů
Vedení MMB
Personální oddělení
Úsek organizační
Organizační odbor
Odbor vnitřních věcí
Odbor obrany
Odbor správních činností
Archiv města Brna
Úsek školství a prorodinné politiky
Bytový odbor
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor zdraví
Úsek hospodářsko-technický
Majetkový odbor
Odbor správy majetku
Odbor investiční
Odbor implementace evropských fondů
Odbor územního a stavebního řízení
Živnostenský úřad města Brna
Odbor dopravy
Odbor dopravněsprávních činností
Úsek sociálně-kulturní
Kancelář participace
Odbor sociální péče
Odbor kultury
Odbor památkové péče
Úsek rozvoje města
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city
Odbor městské informatiky
Oddělení strategického plánování
Oddělení spolupráce a rozvoje
Oddělení dat, analýz a evaluací
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
příloha č. 3 - Přehled právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je SMB
příloha č. 4 - Přehled zřízených útvarů MMB

 
Dokumenty v HTML jsou bez záruky správného vzhledu.
Poslední aktualizace: 16.10.2018 12:20:48
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.01.2015 12:28
  • Datum poslední aktualizace: 30.01.2015 12:28
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design