Česky CZEnglish EN

Organizační řád MMB

     

titulní list Organizačního řádu MMB
obsah Organizačního řádu MMB
úvodní část Organizačního řádu MMB
příloha č. 1 - Schéma řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna
příloha č. 2 - Specifické odborné působnosti útvarů MMB - obsah+zkratky
Odbor rozpočtu a financování
Odbor interního auditu a kontroly
Kancelář primátorky města Brna
Kancelář marketingu a cestovního ruchu
Odbor zahraničních vztahů
Vedení MMB
Personální oddělení
Úsek tajemníka
Organizační odbor
Odbor vnitřních věcí
Odbor obrany
Odbor správních činností
Archiv města Brna
Tiskové středisko
Úsek 1. náměstka primátorky
Odbor zdraví
Odbor sportu
Odbor školství a mládeže
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Úsek 2. náměstka primátorky
Majetkový odbor
Odbor kultury
Odbor památkové péče
Odbor městské informatiky
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Odbor participace
Úsek 3. náměstka primátorky
Bytový odbor
Odbor správy majetku
Odbor územního a stavebního řízení
Živnostenský úřad města Brna
Úsek 4. náměstka primátorky
Odbor investiční
Odbor implementace evropských fondů
Odbor dopravy
Odbor dopravněsprávních činností
Odbor sociální péče
příloha č. 3 - Přehled právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je SMB
příloha č. 4 - Přehled zřízených útvarů MMB

 
Dokumenty v HTML jsou bez záruky správného vzhledu.
Poslední aktualizace: 28.06.2022 08:01:01
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.01.2015 12:28
  • Datum poslední aktualizace: 30.01.2015 12:28
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design