Česky CZEnglish EN

Metodiky

   

Dotační pravidla15.11.2021
Statut Fondu developerských projektů1.4.2021
Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna1.4.2021
Metodika implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů1.1.2020
Přesahy staveb jiných vlastníků nad pozemky města (veřejné prostranství)21.8.2019
Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu24.7.2019
test1.1.1970
Metodika veřejné podpory12.12.2017
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí19.9.2017
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí30.5.2017
Statut Fondu kofinancování projektů13.12.2016
Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna10.2.2015
Metodika investičního procesu statutárního města Brna24.9.2014
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí30.4.2014
Metodika pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno18.6.2013
Metodika rozpočtu statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů15.10.2010
Postup při nakládání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské přehrady5.10.2010
Postup při řešení žádostí uživatelů pozemků (částí pozemků), které jsou součástí veřejného prostranství, o uzavření nájemních smluv na užívání těchto pozemků (částí pozemků)9.3.2010
Metodika financování středisek volného času na území statutárního města Brna30.1.2007
Metodika upravující postup Majetkového odboru Magistrátu města Brna při přípravě a projednávání návrhů dispozic s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Brna7.10.2004
Obecné stanovisko ZMB k řešení restitučních nároků nad rámec restitučních předpisů (obecné stanovisko ZMB k případům obdobným materiálu projednávanému pod č. ZM2/0997)24.6.1997

 
Dokumenty v HTML jsou bez záruky správného vzhledu.
Poslední aktualizace: 28.06.2022 08:01:01
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2014 16:34
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2014 08:20
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design