Česky CZEnglish EN

Metodiky

   

Vyberte typ dokumentu: Rok: Platnost: Hledat:
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (úplné znění k 13. 3. 2019)13.3.2019
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy11.12.2018
Metodika veřejné podpory12.12.2017
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí19.9.2017
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí30.5.2017
Metodika implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů1.1.2017
Statut Fondu kofinancování projektů13.12.2016
Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna10.2.2015
Metodika investičního procesu statutárního města Brna24.9.2014
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí30.4.2014
Metodika pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno18.6.2013
Metodika vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna3.4.2012
Metodika rozpočtu statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů15.10.2010
Postup při nakládání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské přehrady5.10.2010
Postup při řešení žádostí uživatelů pozemků (částí pozemků), které jsou součástí veřejného prostranství, o uzavření nájemních smluv na užívání těchto pozemků (částí pozemků)9.3.2010
Metodika financování středisek volného času na území statutárního města Brna30.1.2007
Metodika upravující postup Majetkového odboru Magistrátu města Brna při přípravě a projednávání návrhů dispozic s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Brna7.10.2004
Obecné stanovisko ZMB k řešení restitučních nároků nad rámec restitučních předpisů (obecné stanovisko ZMB k případům obdobným materiálu projednávanému pod č. ZM2/0997)24.6.1997

 
Dokumenty v HTML jsou bez záruky správného vzhledu.
Poslední aktualizace: 18.04.2019 09:01:19
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2014 16:34
  • Datum poslední aktualizace: 07.08.2014 08:20
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design