Česky CZEnglish EN

Pracovní skupiny strategie (PSS)

poskytovaly odborná stanoviska ke strategii a jednotlivým problémovým okruhům. Byly vytvořeny na základě oslovení dopisem primátora a jejich členy se stali zástupci významných brněnských institucí. Pracovních skupin strategie bylo celkem pět (původně šest) a v prvním pololetí roku 2006 se sešly každá celkem třikrát. Jejich připomínky a návrhy pomohly rozhodující měrou k aktualizaci strategie.

Původní seznam nominovaných osob do PSS, (pozn. podle tehdejšího počtu problémových okruhů):

1. Image města a vnitřní/vnější vztahy

Instituce

Jméno

Za MMB:

Úsek organizační

JUDr. Rostislav Obrlík

Úsek sociálně kulturní

Ing. Vladimír Adam

Odbor zahraničních vztahů

PhDr. Mojmír Jeřábek

Organizační odbor

Ing. Kamil Rajsigl

Odbor městské informatiky

Ing. Luděk Tichý

Mediální oddělení

Mgr. Ria Vlasáková

Odbor vnitřních věcí

JUDr. Eliška Balaščáková

Kancelář strategie města-Referát marketingu

Ing. Michal Jelínek

Další instituce:

JmK - odbor vnějších vztahů

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

JmK - odbor regionálního rozvoje

Ing. Ivo Minařík

Regionální rozvojová agentura JmK

Mgr. Libor Opluštil

Česká Televize Brno

Vladimír Karmazín

Český rozhlas Brno

Ludvík Němec

Garep spol. s. r. o.

PhDr. Iva Galvasová

Snip & Co., reklamní společnost

Jiří Morávek

Ogilvy&Mather Morava

Ing. Roman Valla

Design Centrum ČR

Karel Kobosil

ČSÚ - krajská správa Brno

Mgr. Jana Moravcová

Veletrhy Brno, a.s.

Ing. Lucie Zumrová

Národní památkový ústav v Brně

Ing. arch. Pavel Wewiora

Brněnské kulturní centrum, p. o.

Ing. Bc. Pavel Galík

Mezinárodní politologický ústav MU v Brně

PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Europoslanec

RNDr. Petr Duchoň

VUT - Ateliér rekonstrukcí památek

prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Vydavatelství ERA

Ing. arch. MgA, Osamu Okura

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti MU, FSS

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Mgr. Milena Flodrová

2. Místní ekonomický rozvoj

Za MMB:

Úsek hospodářský

Bc. Roman Čermák, MBA

Odbor rozpočtu a financování

Ing. Jana Červencová

Živnostenský úřad města Brna

JUDr. Dobromila Macháčková

Odbor investiční

Ing. Pavel Vybíral

Odbor dispozic s majetkem

Mgr. Jiří Lahoda

Další instituce:

JmK - odbor regionálního rozvoje

Ing. Ivo Minařík

Ústav marketingu a obchodu, MENDELU v Brně

Doc. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

Regionální rozvojová agentura JmK

JUDr. Vladimír Gašpar

Eurion

Ing. Petr Volek

Obchodní a hospodářská komora Brno

Ing. Petr Bajer

Technologický park Brno

Ing. arch. Marcela Loupancová

Svaz obchodu ČR

Ing. Helena Pískovská

Atelier ERA

Ing. arch. Jiří Fixel

Czech Invest, Jihomoravský kraj

Ing. Patrik Reichl

Kovoprojekta Brno, a.s.

Ing. Tomáš Spohr

ČMKOS, OS občanských sdružení, DOS

Mgr. Marta Nováková

CTP Invest

Paul Deverell

ABB s.r.o.

Martina Herkusová

Honeywell, spol. s.r.o.

Ladislav Škapa

Ing. arch. Ivan Vojta


3. Kvalita života

Za MMB:

Úsek sociálně kulturní

Ing. Vladimír Adam

Kancelář Brno - Zdravé město

Mgr. Ivana Draholová

Odbor územního plánování a rozvoje

Ing. Dana Wendscheová, Ph.D.

Odbor zdravotnictví

MUDr. Zora Prosková

Odbor sociální péče

Ing. Miroslav Foltýn

Odbor kultury

Mgr.et Mgr. Martin Reissner

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Martin Jelínek

Odbor památkové péče

Ing. arch. Martin Zedníček

Další instituce:

Arch Design, s.r.o.

Ing. arch. Jana Janíková

JmK - odbor regionálního rozvoje

Ing. arch. Šárka Paulíková

Koordinační centrum prevence kriminality v Brně

PhDr. Stanislav Jabůrek

Městská policie Brno

Daniel Šíma

BANNO

Jaromír Hron

Občanské sdružení Vaňkovka

Ing. arch. Eva Staňková

BTS (Brněnské tělovýchovné sdružení)

Vinařický Zdeněk

Jihomoravská krajská rada tělesně postižených

Riglová Pavlína

Oblastní charita

Ing. Stanislav Vlach

Městské ředitelství Policie ČR

plk. JUDr. Jaroslav Vaněk

Centrum volného času Lužánky

Ing. Milan Appel

OSMD (Občanské sdružení majitelů domů...)

Ing. Petr Doležal

Muzeum města Brna

PhDr. Pavel Ciprian

Knihovna Jiřího Mahena

Ing. Libuše Nivnická

Ústav územního rozvoje

Ing. Alena Navrátilová

Ing. arch. Jaroslav Josífek

Nadace partnerství

Mgr. Martin Nawrath


4. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Za MMB:

Úsek sociálně kulturní

Ing. Vladimír Adam

Úsek hospodářský

Bc. Roman Čermák, MBA

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Martin Jelínek

Další instituce:

Ing. Jan Vitula

KÚ JMK - odbor regionálního rozvoje

Ing. Ivo Minařík

KÚ JMK - odbor školství

Mgr. Lucien Rozprým

Regionální rozvojová agentura JmK

Ing. Tomáš Kubala

BIC Brno spol. s r.o.

Ing. Jan Chaloupka, CSc.

Úřad práce Brno-venkov

Ing. Pavel Ocásek

Úřad práce Brno - město

RNDr. Josef Pitner

Jihomoravské inovační centrum

Mgr. Jakub Nosek, MBA

Masarykova univerzita Brno

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

CC Systems a.s.

PaedDr. Jiří Grenar

Odbor pro strategii a rozvoj MU

Ing. Lucie Šebelová

prorektor pro zahraniční styky, vědu a výzkum (Janáčkova akademie múzických umění)

prof. PhDr. Leoš Faltus

prorektor pro strategický rozvoj (Vysoké učení technické v Brně)

prof.Ing.arch.Alois Nový, CSc.

prorektor pro rozvoj (Univerzita obrany)

plk. Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD.

rektor (MENDELU)

prof.Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky (Veterinární a farmaceutická univerzita)

prof.MVDr. Alois Nečas, PhD.

5. Životní prostředí

Za MMB:

Úsek technický

Ing. Josef Gogela

Veřejná zeleň města Brna

Ing. Vladimíra Koloušková

Odbor životního prostředí

Ing. Martin Vaněček

Odbor vodního a lesního hospodářství

Ing. Marie Kuželová

Kancelář projektu Brno-zdravé město

Mgr. Ivana Draholová

Odbor územního plánování a rozvoje

Ing. Jitka Bártová

Další instituce:

JmK - odbor životního prostředí

Ing. Bc. Anna Hubáčková

Nadace Partnerství

Radka Dlabajová

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

MUDr. Jan Mareček

ZO ČSOP Veronica

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

Povodí Moravy, s.p.

Ing. Miroslav Konečný

ČIŽP Oblastní inspektorát

Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.

AOPK ČR středisko BR

Mgr. Peter Mackovčin

Lipka - dům ekologické výchovy

Ing. Aleš Máchal

Ministerstvo životního prostředí - pracoviště Brno

RNDr. Miroslav Rokos

Spalovna, SAKO Brno, a.s.

Ing. Milan Koňařík


6. Doprava a technická infrastruktura

Za MMB:

Úsek technický

Ing. Josef Gogela

Odbor dopravy

Ing. Roman Nekula

Odbor technických sítí

Ing. Antonín Kremr

Odbor územního plánování a rozvoje

Ing. Zdeňka Šamánková

Další instituce:

JmK - odbor dopravy

Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.

Letiště Brno, a.s. - Tuřany

Ing. Tomáš Plaček

Centrum dopravního výzkumu

Ing. Pavel Šoukal, CSc.

Brněnské komunikace, a.s.

Ing. Josef Luňáček

Klub BICYBO

Jiří Jedlička

DPMB, a.s.

Ing. Rudolf John

Ředitelství silníc a dálnic ČR, Správa Brno

Ing. Jiří Rupp

NESEHNUTÍ

Milan Štefanec

ČD, a.s. Správa dopravní cesty Brno

Ing. Pavel Novák

Vodárenská, a.s.

Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Miroslav Nováček

SUDOP BRNO, spol. s. r. o.

Ing. František Mráz

E.ON Česká republika, a.s.

Karel Dietrich-Nespěšný

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Jiří Grégr

Český telekomunikační úřad - odbor pro jihomoravskou oblast

JUDr. Jaroslav Sapík

KORDIS JmK, spol. s.r.o.

Ing. Jaromír Holec

Arch Design, s. r. o.

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil

Teplárny Brno, a.s.

Ing. Alexej Nováček

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2011 16:04
  • Datum poslední aktualizace: 04.04.2011 16:04
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design