Česky CZEnglish EN

Seznam nejčastějších činností narušujících veřejný pořádek

  • Hazardní hry

(Možno kvalifikovat jako přestupek vzbuzování veřejného pohoršení podle § 47 odst. 1 písm. c/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

  • Konce provozních dob restauračních zařízení

(Dle stanovisek Ministerstva vnitra ČR obec nemůže obecně závaznou vyhláškou omezovat konce provozních dob.)

  • Nadměrné hlasové projevy

(§ 127 zákona č. 40/1967 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.)

  • Neodklizení znečištění způsobeného psy/psích výkalů/exkrementů

47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

 • Neoprávněné založení skládky

(§ 47 odst. 1 písm. h/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 50.000,- Kč.)

  • Neoprávněný zábor veřejného prostranství

(§ 47 odst. 1 písm. g/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 50.000,- Kč.)

  • Odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa

(§ 47 odst. 1 písm. h/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 50.000,- Kč.)

  • Plakátování

(Možno kvalifikovat jako přestupek dle § 47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo přestupek proti majetku dle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 15.000,- Kč. Pro stanovení povinností obecně závaznou vyhláškou není zákonné zmocnění.)

  • Porušování vzhledu obce

(Upravuje § 47b, odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, u právnických osob § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – sankce až 10.000,- Kč pro fyzickou osobu a až 200.000,- Kč pro osobu právnickou.)

  • Rušení nočního klidu

(§ 47 odst. 1 písm. b/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

  • Sprejerství

(Nejedná se o přestupek, řeší orgány činné v trestním řízení dle § 257b zákona č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatečné "výše nebezpečnosti pro  společnost" se projednává jako přestupek proti majetku – sankce až 15.000,- Kč.)

  • Vzbuzování veřejného pohoršení

(§ 47 odst. 1 písm. c/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

  • Zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství

(§ 47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

  • Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení

(§ 47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

  • Žebrání

(Možno kvalifikovat jako přestupek vzbuzování veřejného pohoršení dle § 47 odst. 1 písm. c/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sankce až 1.000,- Kč.)

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2011 16:04
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2011 16:04
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna 1 Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design