Česky CZEnglish EN

Využití příměstských lesůStručné výsledky ankety

Na podzim roku 2009 měli občané možnost vyjádřit se k budoucímu využití příměstských lesů v anketě, kterou mohli vyplnit buď prostřednictvím městských informačních novin Brněnský Metropolitan a také na oficiálních internetových stránkách města.

Ankety se zúčastnilo 576 respondentů. 95 % dotazníků bylo vyplněno elektronicky, 5 % pocházelo z informačních novin Brněnský Metropolitan či věstníku jiné městské části.

Demografická charakteristika respondentů:

 • anketa zaujala jak muže (54,9 %) tak ženy (43,1 %);
 • převládali mladí lidé a lidé ve středním věku– více než tři čtvrtiny respondentů byly ve věku do 45 let (76,8 %);
 • naopak lidí v „důchodovém" věku (61 a více let) bylo jen 6,8 %;
 • nejmladší respondent měl 14 let, nejstarší pak 87 let;
 • více jak polovina respondentů měla vysokoškolské vzdělání (61,5 %), další velkou skupinou pak byli respondenti
 • úplným středním vzděláním s maturitou (30,2 %);
 • nejvíce lidí (14,2 %) pocházelo z městské části Brno – střed.

Nejdůležitější zjištění:

 • nejvíce respondentů (téměř jedna polovina) příměstské lesy navštěvuje několikrát měsíčně – například o víkendech;
 • nejnavštěvovanější oblastí jsou lesy v okolí Soběšic, Útěchova a Ořešína;
 • nejčastějším důvode odpočinku je odpočinek, procházka a relaxace (79 %);
 • nejvíce se lidé v příměstských lesích věnují pěší turistice (tři čtvrtiny respondentů), polovina respondentů zde jezdí na kole;
 • nejvíce lidé na těchto lesích oceňují přírodu, les jako takový, charakter lesa;
 • nejvíce respondentům vadí nepořádek, odpadky a černé skládky (uvedla jedna třetina respondentů);
 • nejvíce v lesích chybí mobiliář, jako jsou lavičky, altány, přístřešky apod.
 • názory na to, zda v lesích mají či nemají být odpadkové koše, nejsou jednoznačné – polovina respondentů se domnívá, že v lesích být mají, druhá polovina má jiný názor;
 • v lesích si respondenti přejí studánky, lavičky, posezení, přístřešky a altány, naučné stezky, odpočinkové plochy a palouky atd., tj. základní vybavení, které jednak zpříjemní pobyt v lese, jednak obohatí návštěvníka o nové dojmy a poznatky;
 • polovina respondentů si přeje oddělit pěší trasy od tras od tras cyklistů a koní, důvodem je zejména obava ze střetů a dále také stav cest, který je důsledkem pohybu koní;
 • průměrná částka, na kterou respondenti ocenili jednu návštěvu lesa je asi 70,- Kč, velká část respondentů (44 %) však na tuto otázku vůbec neodpověděla.
 • V lesích si respondenti nepřejí zejména takové aktivity či vybavení, které by narušily či výrazně pozměnily přírodní a přirozený charakter lesů.


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.09.2013 12:51
 • Datum poslední aktualizace: 29.08.2013 10:12
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design