Česky CZEnglish EN

Nejčastější dotazy 

Kdo má na příspěvek města nárok?

Pro uznání nároku na dotaci musí cestující splnit následující podmínky:

 • ·                     být držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101, kterou je nutné zakoupit v e-shopu (při zakoupení papírové jízdenky o příspěvek žádat nelze)
 • být poplatníkem místního poplatku za komunální odpad
 • nebýt od poplatkové povinnosti zcela osvobozen
 • nemít splatný nedoplatek na místním poplatku za komunální odpad
 • nemít závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným

Klasickým příkladem je občan s trvalým bydlištěm v Brně, majitel bytu či domu v Brně nebo cizinec dlouhodobě v Brně pobývající. Tyto skupiny obyvatel mají povinnost platit obci poplatek za komunální odpad, mají tedy i nárok na příspěvek na roční jízdenku.

Musím nejprve zaplatit poplatek za odpad na tento rok, než si požádám o příspěvek?

Ne. Pokud jste poplatníkem místního poplatku za komunální odpad, máte povinnost jej zaplatit do 31. května příslušného kalendářního roku. Do té doby vám žádný nedoplatek za příslušný rok nevzniká, a máte tedy nárok na poskytnutí příspěvku na šalinkartu.

Kdy mi bude příspěvek vyplacen? Jak bude probíhat posuzování žádosti o příspěvek?

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání. Výjimku z této lhůty mají žádosti podané v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017, o kterých bude rozhodnuto nejpozději do 180 dnů od podání.

Příspěvek bude následně poukázán na bankovní účet uvedený v žádosti. Dotace může být způsobilému žadateli poskytnuta pouze jednou za období jednoho roku.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Před tím posoudí podanou žádost také z hlediska dodržení formálních náležitostí, dodržení termínu podání a způsobilosti žadatele.

Příspěvek může být poskytnut pouze způsobilým žadatelům, kteří splní všechny podmínky. V případě schválení příspěvku zašle Odbor životního prostředí MMB elektronicky podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace žadateli na e-mail uvedený v žádosti.

Jaké jsou tarify pro děti, rodiče a seniory?

 • ·                     Senioři nad 70 let jezdí v tarifních zónách 100+101 zdarma
 • Důchodcům do 70 let zůstává stávající zlevněná roční jízdenka za 2.950,- Kč, která je levnější než základní jízdenka s příspěvkem
 • Doprovod dětí do 3 let věku cestuje zdarma
 • Pro studenty zůstává nadále nejvýhodnější zlevněná roční jízdenka za 2.375,- Kč
 • NOVĚ: v zónách 100 a 101 cestování zdarma pro všechny děti do 10 let věku

Proč město zavedlo elektronickou šalinkartu? Čím je tento systém výhodný?

Při pravidelném obnovování šalinkarty odpadnou fronty na přepážkách.

V případě ztráty či odcizení karty je možno tuto zablokovat a zaregistrovat si jako nosič předplatní jízdenky novou kartu.

Není potřeba žádná nová kartička. Cestující mohou použít bezkontaktní bankovní kartu, kterou již mají.

Jaké jízdenky je možné v e-shopu zakoupit?

Od ledna 2017 je možné zakoupit tyto jízdenky pro zóny 100 + 101: základní, děti, studenti a senioři do 70 let, roční přenosné jízdenky, nově přenosné předplatní jízdenky s platností 2 – 30 kalendářních dnů. Změny se zatím nebudou týkat cestujících nad 70 let, kteří se prokazují kuponem opravňujícím k bezplatné přepravě. Tento kupon i nadále zůstává papírový.

Jak se do e-shopu registrovat?

Zákazník se nejprve registruje v e-shopu na  http://www.brno.cz/typo3conf/ext/od_linkdesc/icons/external.gifwww.brnopas.cz  http://www.brno.cz/typo3conf/ext/od_linkdesc/icons/external.gif. Zde vyplní své osobní údaje, jedinečnou emailovou adresu, zvolí si nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu) a nahraje fotografii. Následně vybere požadovaný typ jízdenky a zvolí způsob platby. Pokud kupuje základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101, může po ověření osobních údajů požádat (nejpozději do 60 dní od zakoupení jízdenky) zatržením příslušného políčka o poskytnutí příspěvku od města Brna.

Do tří týdnů od této registrace bude muset cestující, který nečerpá slevu, zajít na přepážku dopravního podniku, kde budou jeho identifikační údaje ověřeny. Od té doby může cestující své jízdenky obsluhovat už jen ze svého e-shopu.

Jak se v e-shopu prokazuje nárok na slevu?

U slevových kategorií (studenti a důchodci do 70 let) je možno jízdenku koupit až po ověření nároku na slevu na přepážce nebo kontaktním místě DPMB. Ověření se provádí jednou ročně u studentů a invalidních důchodců, kdy zaměstnanec na přepážce zadá zákazníkovi nárok na slevu do e-shopu. U důchodců do 70 let ověření stačí pouze při prvním nákupu.

Je systém Elektronického odbavování cestujících bezpečný?

Systém je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Nikdo jiný, než certifikovaná platební brána, nemá přístup ke zneužitelným údajům (číslo karty, platnost a kontrolní kód). Číslo karet je šifrováno do zakódovaného čísla zvaného TOKEN, které není možné použít k platbě. Dopravní podnik pracuje jen s TOKENem, osobními údaji u nepřesnosných šalinkaret a případně eviduje údaje potřebné pro nárok na slevy.

Co mám dělat, když nemám bankovní kartu a chci platit novým způsobem?

I s těmito případy systém počítá a DPMB nabízí možnost zřízení karty jen pro tento účel. Cestujícímu stačí e-mailový účet, na který je navázána identifikace. Pro samotné zaplacení elektronického kupónu v e-shopu je však stále nutno zaplatit platební kartou anebo bankovním tlačítkem (internetové bankovnictví).

Jak revizoři zkontrolují elektronickou jízdenku?

Revizoři dopravního podniku ke kontrole používají kontrolní čtecí zařízení, které je certifikováno a neumožňuje jakékoliv platby, ani revizorovi nedává přístup k uloženým datum či transakcím.

Kontrola probíhá pouze přiložením karty zákazníka ke čtecímu zařízení. Zákazník kartu pouze ukáže (sám přiloží ke čtecímu zařízení), nemá povinnost jí dát „z ruky“.

V případě požadavku poskytne dopravní podnik zákazníkům v EOC (elektronickém odbavení cestujících) neprůhledná pouzdra na karty, karta tak bude zcela anonymní.

Pokud cestující využívá pro cestování v zónách 100 + 101 vlaky ČD nebo autobusy regionálních dopravců IDS JMK, vytiskne si z aplikace QR kód, který obsahuje informace o jeho jízdence a tímto kódem se bude prokazovat průvodčímu nebo řidiči regionálního autobusu. Toto řešení je dočasné jen do doby, než budou všichni kontrolní pracovníci ostatních dopravců v IDS JMK vybaveni příslušnými čtecími zařízeními.

Musím si šalinkartu kupovat novým způsobem?

Novinku dopravní podnik nikomu nenutí, nákup v e-shopu je dobrovolný. Cestující mohou i nadále zůstat u papírových jízdenek. Prodej standardních papírových předplatních jízdenek pokračuje bez omezení sortimentu a počtu prodejních míst. Nevztahuje se však na ně možnost čerpání příspěvku od města Brna.

Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?

V sídle Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici 18 je zřízeno kontaktní pracoviště, kde cestujícím se zřízením online účtu a jeho obsluhou pomohou.

Mám jiný dotaz, na koho se můžu obrátit?

Dotazy k nákupu jízdenek, k obsluze e-shopu nebo v případě problémů s podáním žádosti o příspěvek:

Dopravní podnik města Brna
Kontaktní centrum EOC
Brno, Novobranská 18, 2. patro

Provozní doba Po – Pá    7,00 – 17,00 hodin

Tel:     543 174 611
           543 174 612            
           543 174 613            
           543 174 614

E-mail: eoc@dpmb.cz

 Dotazy na příspěvek na roční jízdenku nebo podmínky jeho čerpání:

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení motivačních programů
Brno, Kounicova 67A, 4. patro

Tel:       +420 770 119 375
E-mail: salinkarta@brno.cz

 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.05.2017 10:50
 • Datum poslední aktualizace: 02.05.2017 10:50
 • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design