Česky CZEnglish EN

Šalinkarty od ledna v novém

 

1. ledna 2017 byly ve městě Brně spuštěny dvě důležité novinky týkající se šalinkaret, tedy předplatních jízdenek na městskou hromadnou dopravu. 

Všichni, co v Brně platí za odpad (občané i majitelé zdejších nemovitostí) mají možnost požádat si o příspěvek na elektronickou roční základní nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Příspěvek ve výši 1 425 korun schválili v polovině října 2016 zastupitelé a má několik podmínek, které musí žadatel splnit.

Druhou novinkou je zavedení takzvaného Elektronického odbavování cestujících, které usnadní nákup šalinkaret. Po prvním vyřízení elektronické šalinkarty mohou cestující platit za jízdné z domu bez nutnosti navštěvovat prodejní místa. Umožnil jim to e-shop, který funguje na adrese www.brnopas.cz .

Výše příspěvku na roční jízdenku

Příspěvek ve výši 1.425 Kč činí 30 % ze současné ceny základní roční nepřenosné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 (plná cena je 4.750 Kč). Žadatel zaplatí plnou cenu a po kontrole splnění všech podmínek motivačního programu mu bude převeden příslušný příspěvek na účet.

Příspěvek se vztahuje pouze na jízdenky zakoupené elektronickou formou e-shopu.

www.brnopas.cz 

Kdo má nárok na příspěvek

O příspěvek může požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá dluh na poplatku za komunální odpad. Podrobné informace o podmínkách poskytnutí příspěvku naleznete v sekci Podrobnosti.

Jak zakoupit elektronickou jízdenku a požádat o příspěvek

Zákazník se nejprve registruje v novém e-shopu na www.brnopas.cz . Zde vyplní své osobní údaje, jedinečnou emailovou adresu, zvolí si nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu) a nahraje fotografii. Následně vybere požadovaný typ jízdenky a zvolí způsob platby. Pokud kupuje základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101, může požádat po ověření osobních údajů zatržením příslušného políčka o poskytnutí příspěvku od města Brna. Žádost je nutno podat nejpozději do 60 dnů od zakoupení jízdenky.

Systém je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Nikdo nemá přístup ke zneužitelným údajům (číslo karty, platnost a kontrolní kód). Číslo karty je šifrováno do kódu zvaného TOKEN. Revizoři dopravního podniku budou ke kontrole používat kontrolní čtecí zařízení, které neumožňuje odečítat jakékoliv platby.

Cíl příspěvku na šalinkartu

Příspěvek na roční šalinkartu má podle městských radních plnit hned několik funkcí. Cestující má motivovat k častějšímu využívání veřejné dopravy oproti cestám po městě autem. Zároveň chce město občany motivovat k řádnému plnění povinností, jako je platba místního poplatku za odpad. Program má přispět také k tomu, aby se zvyšoval počet lidí, kteří se k Brnu hlásí i tím, že tu mají přihlášen trvalý pobyt nebo se jiným způsobem přímo podílí na naplňování příjmů městského rozpočtu.

Město se totiž dlouhodobě potýká s nepoměrem mezi příjmy ze sdílených daní, které jsou Brnu přiváděny podle počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, a rozpočtovými náklady na zajišťování služeb, které město poskytuje všem. Těmi je například síť veřejné dopravy, údržba komunikací, provoz velkých divadel či řady sportovišť a mnohé další. Podle sociologických analýz převyšuje počet lidí v Brně počet lidí s trvalým bydlištěm minimálně o 25 tisíc.

Další informace

Podrobnosti 

Nejčastější dotazy

Užitečné odkazy

Kontakty

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.04.2017 10:48
  • Datum poslední aktualizace: 12.04.2017 10:48
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design