Česky CZEnglish EN

Referendum

REFERENDUM O POLOZE NÁDRAŽÍ – DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 25. listopadu 2014 vyhlásilo místní referendum na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu.

Zápis městské komise o výsledku hlasování ve statutárním městě Brně

TERMÍN

Referendum se konalo 7. a 8. října 2016 společně s volbami do zastupitelstva kraje a senátu. Hlasování probíhalo v pátek 7. října od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 8. října od 8:00 do 14:00 hod.

MÍSTO

Hlasování probíhalo v hlasovacích místnostech umístěných většinou ve stejných budovách jako volební místnosti pro volby do zastupitelstva kraje a senátu. Výjimku tvoří MČ Brno-Černovice (stálý volební okrsek č. 4003 a 4004 – volební místnost – SD, Charbulova 86, hlasovací místnost ZUŠ, Charbulova 84), MČ Brno-Ivanovice (stálý volební okrsek č. 6001 a 6002 – volební místnost ÚMČ Mácova 3, hlasovací místnost Mácova 3a), MČ Brno-Ořešín (stálý volební okrsek č. 18001 – volební místnost ÚMČ, Ronovská 10, hlasovací místnost – hasičská zbrojnice, Příhon 1), MČ Brno-střed (stálý volební okrsek č. 23020 a 23033 – volební místnost Klub seniorů, Václavská 3, hlasovací místnost Dům pro seniory, Hybešova 65a).

Kompletní seznam hlasovacích místností najdete ZDE. Referendum se konalo na území statutárního města Brna.

KDO MOHL HLASOVAT

Hlasovat mohl občan České republiky, který nejpozději v den referenda dosáhl věku 18 let a je ve statutárním městě Brně přihlášen k trvalému pobytu.

Dále mohl hlasovat občan členského státu Evropské unie, a to za podmínky, že v den konání referenda dosáhl nejméně 18 let věku a byl v den referenda ve městě Brně přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu a byl zapsán v dodatku stálého seznamu voličů.

OTÁZKY K HLASOVÁNÍ

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

PODKLADY K ROZHODOVÁNÍ

Město Brno v průběhu roku 2016 pořídilo na základě soutěží urbanistické studie rozpracovávající budoucí podobu rozvoje centra města ve dvou variantách modernizace hlavního železničního nádraží: ve variantě pod Petrovem a ve variantě u řeky. Vítězné návrhy i další informace najdete zde:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/budoucnost-centra-brna-urbanisticke-studie/

ZÁZNAM DEBATY O POLOZE NÁDRAŽÍ

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.11.2016 09:47
  • Datum poslední aktualizace: 04.11.2016 09:47
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design