Česky CZEnglish EN

Průběh pořizování – Zadání veřejné zakázky


Veřejná zakázka – zpracování Územního plánu města Brna -  byla zadána formou veřejné obchodní soutěže dle zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Vyhlášení veřejné obchodní soutěže včetně zadávacích podmínek schválila Rada města Brna na R3/170.schůzi dne 29.8.2002. V soutěži byly podány 4 nabídky, Rada města Brna však na R3/177.schůzi dne 31.10.2002 veřejnou obchodní soutěž zrušila. Výběr zpracovatele Územního plánu města Brna byl ponechán na rozhodnutí  nově zvoleným samosprávným orgánům města.
O vyhlášení druhé veřejné obchodní soutěže rozhodla Rada města Brna na R4/024.schůzi dne 5.6.2003. V soutěži byly podány 3 nabídky. Jako nejvýhodnější nabídku vybrala Rada města Brna na R4/052.schůzi dne 12.2.2004 nabídku společnosti Arch.Design-Atelier DOS, s.r.o.
Smlouva o dílo na zpracování Územního plánu města Brna byla podepsána dne 12.2.2004.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.02.2011 08:15
  • Datum poslední aktualizace: 28.02.2011 08:15
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design