Česky CZEnglish EN

Europoint Brno

Europoint Brno je významný evropský projekt integrující oblast dopravy, revitalizace území a ekonomického rozvoje města.

Zahrnuje modernizaci železničních tratí a výstavbu nového nádraží včetně realizace městské infrastruktury současně s rozvojem území v centrální části Brna.

Město Brno i Jihomoravský kraj potřebují zlepšit dopravní dostupnost a tím zvýšit svou konkurenceschopnost vůči vyspělejším evropským regionům.

Brnem procházejí koridory transevropské dopravní sítě: Baltsko-jadranský a koridor Východní a východostředomořský. Na nich jsou vymezeny projekty, jejichž realizace je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje města: přestavba železničního uzlu Brno a modernizace trati Brno – Přerov.

V období 2014-20 je reálné očekávat podporu EU pro tyto projekty.

Investorem železničních staveb je stát zastoupený Správou železniční dopravní cesty. Brno postaví potřebnou městskou infrastrukturu, zejména komunikace obsluhující novou městskou čtvrť.

Více o projektu na www.europointbrno.cz .

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.09.2015 17:14
  • Datum poslední aktualizace: 23.09.2015 17:14
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design