Česky CZEnglish EN

Brownfields

BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. (Definice dle Národní strategie regenerace brownfieldů)

Revitalizace lokalit brownfields je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje města Brna. Celospolečenská důležitost a potřeba revitalizace brownfields je podpořena v mnoha koncepčních dokumentech na všech úrovních veřejné správy.

Investice do revitalizace brownfields je pro vlastníky zpravidla mnohem nákladnější než výstavba tzv. na zelené louce a je spojena s celou řadou rizik. Investor musí do svých výdajů započítat likvidaci pozůstatků po předchozím využití lokality. Hrozí mu, že v průběhu revitalizace narazí na nepředvídané komplikace spojené například s ekologickou zátěží. Často se realizace záměrů oddaluje také vinou komplikovaných a nevypořádaných vlastnických vztahů.

Přesto se v Brně realizuje množství projektů, které upadajícím, chátrajícím a nevyužívaným lokalitám vdechují nový život. Hlavním důvodem pro realizaci těchto projektů bývá často jedinečná poloha brownfields v již fungujících městských strukturách, v místě, kde již nemusí být jiná volná plocha k využití.

Aktivní roli v revitalizaci brownfields hraje navzdory výrazným rozpočtovým omezením město Brno, které do přestavby nedostatečně nebo neefektivně využívaných objektů ve svém vlastnictví průběžně investuje.

Statutární město Brno nechalo zpracovat přehlednou databázi brownfields , která by měla potenciálním investorům usnadnit orientaci při hledání vhodného prostotu pro svůj podnikatelský projekt.

Na území města Brna evidujeme ke konci roku 2014 128 lokalit tzv. brownfields o rozloze přibližně 378 ha. Revitalizace takových neefektivně fungujících lokalit je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje.

Mapová aplikace znázorňuje plochy brownfields na území města Brna ke konci roku 2014.

Databáze obsahuje lokality s rozlohou nad 0,5 ha a s plošným využitím lokality do 30%. Do evidence byly zařazeny také lokality jejichž využití přesahuje 30% z celkové plošné rozlohy, jedná se však o lokality zdevastované, nedostatečně a nevhodně využívané a takové, u nichž je další rozvoj nejistý. Horní hranice podílu využití u těchto lokalit není definovaná.

Zpracovatelem podkladů je oddělení rozvojových lokalit (Majetkový odbor Magistrátu města Brna).

Zobrazení Mapy brownfields 

Brožura BRNO BROWNFIELDS 2015

 

Brožura BRNO BROWNFIELDS 2013

  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.01.2017 10:22
  • Datum poslední aktualizace: 10.01.2017 10:22
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design