Česky CZEnglish EN

Brownfields

BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. (Definice dle Národní strategie regenerace brownfieldů)
Revitalizace lokalit brownfields je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje města Brna. Celospolečenská důležitost a potřeba revitalizace brownfields je podpořena v mnoha koncepčních dokumentech na všech úrovních veřejné správy.
Investice do revitalizace brownfields je pro vlastníky zpravidla mnohem nákladnější než výstavba tzv. na zelené louce a je spojena s celou řadou rizik. Investor musí do svých výdajů započítat likvidaci pozůstatků po předchozím využití lokality. Hrozí mu, že v průběhu revitalizace narazí na nepředvídané komplikace spojené například s ekologickou zátěží. Často se realizace záměrů oddaluje také vinou komplikovaných a nevypořádaných vlastnických vztahů.
Přesto se v Brně realizuje množství projektů, které upadajícím, chátrajícím a nevyužívaným lokalitám vdechují nový život. Hlavním důvodem pro realizaci těchto projektů bývá často jedinečná poloha brownfields v již fungujících městských strukturách, v místě, kde již nemusí být jiná volná plocha k využití.
Aktivní roli v revitalizaci brownfields hraje navzdory výrazným rozpočtovým omezením město Brno, které do přestavby nedostatečně nebo neefektivně využívaných objektů ve svém vlastnictví průběžně investuje.
Statutární město Brno nechalo zpracovat přehlednou databázi brownfields , která by měla potenciálním investorům usnadnit orientaci při hledání vhodného prostotu pro svůj podnikatelský projekt

Na území města Brna evidujeme ke konci roku 2017 111 lokalit tzv. brownfields o rozloze přibližně 324,68 ha. Revitalizace takových neefektivně fungujících lokalit je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje.
Mapová aplikace znázorňuje aktuální stav lokalit brownfields na území města Brna.
Databáze obsahuje lokality s rozlohou nad 0,5 ha a s plošným využitím lokality do 30%. Do evidence byly zařazeny také lokality jejichž využití přesahuje 30% z celkové plošné rozlohy, jedná se však o lokality zdevastované, nedostatečně a nevhodně využívané a takové, u nichž je další rozvoj nejistý. Horní hranice podílu využití u těchto lokalit není definovaná.
Zpracovatelem podkladů je Oddělení strategického plánování, Kancelář náměstka pro oblast Smart City Magistrátu města Brna.

Brožura BRNO BROWNFIELDS 2015

 

Brožura BRNO BROWNFIELDS 2013

  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.10.2020 13:06
  • Datum poslední aktualizace: 14.10.2020 13:06
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design