Česky CZEnglish EN

Informační materiály ke stažení

BRNO BUSINESS FACTS

 Brno je druhým největším městem České republiky a zároveň centrem Jihomoravského kraje. Díky kvalitní nabídce pracovních sil, skvělé dopravní dostupnosti, široké nabídce vzdělání všech stupňů, bohatým možnostem kulturního vyžití a dalším indikátorům je Brno městem pro business.

Brno is the second largest city in the Czech Republic and a centre of the South Moravian Region. Thanks to a good labor supply, excellent transport accessibility, a wide range of education at all levels, rich cultural life and other indicators is the city of the Brno the right choice for your business.

PONAVA – REVITALIZACE LOKALITYJIŽNÍ CENTRUM – ROZVOJ LOKALITYSMART CITY BRNOČESKÝ TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO

ČESKÝ TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO CZECH TECHNOLOGY PARK BRNOČeský technologickýpark Brno je podnikatelský park kampusového typu, který nabízí pronájem moderních kancelářských prostor kategorie A i smíšených prostor pro výzkum a lehký průmysl.

Czech Technology Park Brno is a campus-type business park that offers rental of modern category A office space and mixed space for research and light high-tech industry.

KREATIVNÍ CENTRUM BRNO

 Projekt revitalizace brownfi eldu v majetku města o rozloze cca 8 500 m2 na centrum podporující podnikatele v kreativních průmyslech (např. design, architektura, herní průmysly), poskytující prostory pro volné umění a kulturně-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost.

A project for the regeneration of a brownfi eld site in the centre, 100% owned by the city with an area of about 8,500 m2, into a centre supporting entrepreneurs in the creative industries (for example from design, architecture and the games industry) and providing space for free art and cultural-education activities for the general public.

BRNO BROWNFIELDS 2015

 Na území města Brna evidujeme v současnosti přibližně 400 ha tzv. brownfields. Brownfields je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná a zanedbaná. Revitalizace takových neefektivně fungujících lokalit je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje.

In the city of Brno, there are currently approximately 400 ha so – called brownfields. Brownfield is a real estate (lot, building, site) that is inadequately used and neglected. The revitalisation of such inefficiently functioning sites is one of the pre-conditions for sustainable development.

ORTOFOTOMAPA ROZVOJOVÝCH LOKALIT

 

Ortofotomapa rozvojových lokaliit s majetkem města

Development localities orthophotomap with the city property

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.10.2018 14:59
  • Datum poslední aktualizace: 01.10.2018 14:59
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design