Česky CZEnglish EN

Informační materiály ke stažení

BRNO BUSINESS FACTS

 Brno je druhým největším městem České republiky a zároveň centrem Jihomoravského kraje. Díky kvalitní nabídce pracovních sil, skvělé dopravní dostupnosti, široké nabídce vzdělání všech stupňů, bohatým možnostem kulturního vyžití a dalším indikátorům je Brno městem pro business.

Brno is the second largest city in the Czech Republic and a centre of the South Moravian Region. Thanks to a good labor supply, excellent transport accessibility, a wide range of education at all levels, rich cultural life and other indicators is the city of the Brno the right choice for your business.

BRNO BROWNFIELDS 2015

 Na území města Brna evidujeme v současnosti přibližně 400 ha tzv. brownfields. Brownfields je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná a zanedbaná. Revitalizace takových neefektivně fungujících lokalit je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje.

In the city of Brno, there are currently approximately 400 ha so – called brownfields. Brownfield is a real estate (lot, building, site) that is inadequately used and neglected. The revitalisation of such inefficiently functioning sites is one of the pre-conditions for sustainable development.

ČESKÝ TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO

ČESKÝ TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO CZECH TECHNOLOGY PARK BRNOČeský technologickýpark Brno je podnikatelský park kampusového typu, který nabízí pronájem moderních kancelářských prostor kategorie A i smíšených prostor pro výzkum a lehký průmysl.

Czech Technology Park Brno is a campus-type business park that offers rental of modern category A office space and mixed space for research and light high-tech industry.

KREATIVNÍ CENTRUM BRNO

 Projekt revitalizace brownfi eldu v majetku města o rozloze cca 8 500 m2 na centrum podporující podnikatele v kreativních průmyslech (např. design, architektura, herní průmysly), poskytující prostory pro volné umění a kulturně-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost.

A project for the regeneration of a brownfi eld site in the centre, 100% owned by the city with an area of about 8,500 m2, into a centre supporting entrepreneurs in the creative industries (for example from design, architecture and the games industry) and providing space for free art and cultural-education activities for the general public.

ORTOFOTOMAPA ROZVOJOVÝCH LOKALIT

 

Ortofotomapa rozvojových lokaliit s majetkem města

Development localities orthophotomap with the city property

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.03.2017 14:06
  • Datum poslední aktualizace: 10.03.2017 14:06
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design