Česky CZEnglish EN

Slavné osobnosti

    

LITERATURA (Výtvarné umění)

 • S. Bartušková: Jakub Obrovský, Brno 1999
 • H. Bochořáková-Dittrichová: Kniha vzpomínek
 • Československý biografický slovník, ACADEMIA Praha, 1992
 • J. Čipáková: Život s devítkami, Haló Brno, 1999
 • J. Čipáková: Odešel mistr knižní vazby, KAM v Brně, 2001
 • Dějiny českého výtvarného umění od počátku renesance do ranného baroka, ACADEMIA Praha, 1989
 • Dějiny města Brna, Národní výbor m. Brna, 1. díl 1969, 2. díl 1973
 • Der Maler Franz Richter, Mitteilungen Museums in Brünn, 1914
 • E. Dostálová: Jánuš Kubíček, Brno
 • E. Dufková: Vojtěch Štolfa, Brno 2002
 • J. Fišer: Václav Zykmund, Diplomová práce FAMU, Praha 1992
 • M. Flodrová: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů, Brno 1997
 • B. Gabrielová: Sugestivní výraz, Hlasy Brna 1/1999
 • Gabrielová, Zhoř, Kadlec: Výtvarní umělci dneška, Miroslav Štolfa, MG Brno 1997
 • F.M.Haberditsch: F.A.Maulbertsch
 • J. Hlušička: Vincenc Makovský, katalog k výstavě, Uherské Hradiště-Brno, 1980
 • J. Hlušička: Vincenc Makovský, katalog k výstavě, MG Brno 1970
 • J. Hlušička: Vincenc Makovský, katalog k výstavě, Ostrava 1973
 • J. Hlušička: České moderní malířství v MG Brno, MG 1989
 • J. Hlušička: Cesta Antonína Procházky, Bulletin MG
 • J. Hlušička: Antonín Procházka, monografie, Brno 2002
 • Z. Chmel: Galerie brněnských osobností 1-3, ANTE Brno, 1998-2003
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri Praha 1999
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století, Libri Praha, 1998
 • F. Kaláb: Obrazy, katalog k výstavě DUmB, 1988
 • F. Kaláb: Katalog k souborné výstavě, MG 1967
 • D. Karkanová: J. Svoboda, Katalogy k výstavám, MG Brno
 • Kdo je kdo, Osobnosti české současnosti, Sdružení Rapid, a.s., Studio 1809, s.r.o.2002
 • J. Klenovský: Brno židovské, ERA Brno, 2002
 • H.Knozová: Katalogy k výstavám H. Bochořákové-Dittrichové, DUmB 1975, MG Brno 1986
 • J. Král: Kresby, Katalog k výstavě, MMB 1994
 • Petr Kroupa: Nová radnice, Hlasy Brna 1990
 • Ivo Krsek: F.A.Maulbertsch, Odeon Praha 1979
 • Krsek, Kudělka, Stehlík, Válka: Umění baroka na Moravě a ve Slezku, ACADEMIA Praha 1996
 • J.P. Kříž: O Adolfu Kroupovi, Brno 1982
 • L. Kundera: Kroupovská éra, Sborník k 90 letům DUmB , Brno 2000
 • L. Kundera: Václav Zykmund, Zprávy spolku českých bibliofilů v Praze, 1/1984
 • Z. Ledererová: Vojtěch Štolfa, Katalog k výstavě DUmB 1987
 • M. Macharáčková: J. Král, Tisková informace MMG, 12.6.2003
 • M. Macharáčková, J. Král, 1883-1942, Katalog k ýstavě, MMB 2003
 • mej.: Portrétista slavných, Brněnský večerník, 12.2.1996
 • M. Nováková: Věra Fridrichová, katalog k výstavě, DUmB Brno 1971
 • Jakub Obrovský, Umění 3/2000
 • S. Polcarová: Gomperzovu sbírku má Brno, MfD, květen 2004
 • Jan Rajlich: Plakáty, grafika, Akcent/Blok 1999
 • Jan Rajlich: Návrh na udělení Ceny města Brna
 • J. Sedlářová: Ludwig Blum, Katalog k výstavě MG Brno, 1995
 • J. Sedlářová: František Richter, malíř moravských vlasteneckých kompozic, Bulletin MG, 1982
 • Ondřej Sekora 1899-1999, Katalog k výstavě MG Brno, 2000
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999
 • Stehlíková, Vařejková, Sekora: Ondřej Sekora, osobnost a dílo, Práh Praha, 2003
 • K. Svobodová: Z lásky k umění a sobě pro radost, publikace k výstavě H.Gomperze, MG Brno, 2004
 • K. Svobodová: Vojtěch Štolfa, scénografie, Katalog k výstavě DUmB 1982
 • Svobodová-Zahradníček: Život a dílo Rudolfa Kundery, Projekt výstavy a krátkého filmu, Brno 1995
 • V. Svobodová: Malíř Rudolf Kundera jubiluje, Haló Brno 3/1999
 • J.B. Svrček: Linka Procházková
 • J.B. Svrček: Moderní výtvarné umění na Moravě, Brno 1933
 • P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1994
 • J. Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX. století, Paseka Praha, 1999
 • P. Zatloukal a kol. Brněnská okružní třída, Brno 1997
 • Václav Zykmund: Fotografie 1933-1945, Katalog k výstavě, MG Brno, 1993-94
 • M. Žák: Na hradě je Král, Haló Brno 7/2003
 • Žili a pracovali v Brně, Aktiv cestovního ruchu NVmB a Rapid Brno, 1977
 • Jiří Hlušička: Michal Ranný, Odeon Praha 1993
 • Jiří Hlušička: Bulletin MG / 1998
 • Bronislava Gabrielová: Obrazy Michala Ranného ve sbírkách MG, Bulletin MG 45/1989
 • Příběh soch, nakladatelství atlantis, praha, 2002
 • Klára Kubíčková: rozhovor s Kateřinou Šedou IN: MF Dnes, 13. července 2007
 • Katalog k výstavě Každej pes jiná ves, vydala Moravská galerie v Brně 2007, text Yvona Ferencová
 • Jana Klusáková: Normální věci Kateřiny Šedé, Revue Labyrint, 17–18/2005

Zpět na přehled osobností

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2019 12:09
 • Datum poslední aktualizace: 24.06.2019 12:09
 • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design