Česky CZEnglish EN

Slavné osobnosti

    

LITERATURA (Politika, podnikání)

 • H. Baar: Předmluva k 2. vydání knihy R. Federa Židovská tragédie
 • H. Bulín: Jiskry a prameny, Brno 1930
 • V. Burian: První moravský merkantilista P.H.Morgentaller, Brno v minulosti a dnes 3/1961
 • J. Cibulka: Alois Pražák psal raději německy, MfD duben 2000
 • J. Čapka: Dějiny Moravy v datech, Akademické nakladatelství Brno 2001
 • J. Čejka: Sedmkrát o Brně, Brno 1999
 • Československý biografický slovník, ACADEMIA Praha, 1992
 • Čechura, Mikulec, Stellner: Lexikon českých panovnických dynastií, Akropolis Praha, 1996
 • J. Čipáková: Představujeme Pražákův palác, Haló Brno 1994
 • Dějiny města Brna, NVmB 1. díl 1969, 2.díl 1973
 • J. Fiala: Příspěvek k historii brněnských knihkupců, Sborník konference Brno 1986/87
 • M.Flodr: Brněnské městské právo, Matice moravská, Brno 2001
 • M. Flodr: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, Brno 1990
 • M. Flodrová: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů, Brno 1997
 • M. Flodrová: Brno v době Lucemburků, Rovnost 14.9.2002
 • M. Flodrová: Friedrich Wannieck, Zpravodaj MČ Brno-střed, únor-březen 2002
 • J. Fryščok: Vzpomínka na Ludvíka Krejčího, Rovnost, srpen 2002
 • Gába, Tempírová, Kotrlá: Bratři Kleinové-stavitelé silnic a železnic, Okresní muzeum Šumperk 2000
 • H. Heller: Männer der Gegenwart, Brno 1885
 • Hladík, Palacký a kol.: Maschinnen Fabrik Gesellschaft in Brünn, Brnoprojekt 1984-85
 • P. Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 1-8, Práce, Baronet Praha 1985-2000
 • Z. Chmel: Galerie brněnských osobností 1-3, ANTE Brno 1998-2003
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri Praha 1999
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století, Libri Praha 1998
 • J. Janák: Brno-středoevropský Manchester, Sborník konference Brno-město uprostřed Evropy 1993
 • Jordánková, Sulitková: Svébytnost a závislost, Sborník k výstavě Kultury na hranici, Vídeň-Brno, 1995
 • P. Jungmann: Pojerova edice Atlantis, diplomová práce UK Praha, 1979-80
 • Kdo je kdo, Sdružení Rapid a.s. Studio 1809 s.r.o. 2002
 • Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách, Reader´s Digest Výběr, Praha 2001
 • J. Klenovský: Brno židovské, ERA Brno, 2002
 • Lexikon české šlechty
 • M. Lux: Richard Feder, to byl náš doktor, Rovnost 2.9.2003
 • M. Lux: Vzpomínky, Kachol Brno 2003
 • G. Ludwig: Das Rathausluzzen und Apotheker Chronik von Brünn, Brno 1859
 • M. Matoušek: Život a působení Dr. F.C. Kampelíka, Praha 1947
 • Masarykův slovník naučný
 • J. Mezník: Členové brněnských městských rad 1343-1473, Brno v minulosti a dnes 4/1962
 • J. Mezník: Jan Jindřich jako markrabě moravský
 • Moravští Lucemburkové: Sborník k výstavě MMB 2000
 • Návrh na udělení čestného občanství in memoriam Dr. R. Federovi, Brno 2003
 • J. Novotný: František Cyril Kampelík, Melantrich Praha, 1975
 • Ottův slovník naučný, dodatky, Horáček-Paseka, Praha 2001
 • Pandur Trenck, Katalog k výstavě MMB 1999
 • J. Procházka: P.H.Morgentaler, Haló Brno 2000
 • Z. Prudilová: Galerie významných osobností, Kachol Brno 2003
 • H. Rosendorfský: Moderní italská literatura, FFUJeP 1986
 • B. Samek: Kleinův palác, Památkový ústav Brno 2000
 • J. Seidl: Sylvio Pellico, Itálie a Špilberk
 • Slovník spisovatelů Itálie, Odeon Praha 1968
 • Smrt senátora
 • Strom milénia, OŽP MMB 2001
 • Stručné dějiny v datech, MČ Brno-Tuřany 2001
 • J. Šibíčková: Gli Italiani allo Spielberg, Brno 2001
 • M. Šiška: Byli proti kapitulaci a Mnichovu, Právo 27.9.2002
 • V. Tikovský: Bohuslav Ečer, Reflex 45/1999
 • Trenck der Pandur vor Waldmünchen, Tisk k jubilejní slavnosti, Waldmünchen 1999
 • J. Vaněk: Kazematy Špilberk Brno, Katalog k výstavě, MMB 1992
 • P. Zatloukal a kol.: Brněnská okružní třída, Brno 1997
 • Žili a pracovali v Brně, Aktiv cestovního ruchu NVmB a Rapid Brno 1977
 • Zdena Balcarová: Ve službě práva, Zpravodaj MČ Brno-střed, říjen 1999
 • http:/libra.concourt.cz/pages/soudci/kessler
 • Jana Kybalová: Keramická sbírka Hugo Vavrečky
 • Naďa Lorková: Generál JUDr. Bohuslav Ečer, Závěrečná maturitní práce, Gymnázium Kpt. Jaroše Brno, 2001
 • Nina Pavelčíková: Pozoruhodná osobnost Huga Vavrečky, LN 5.6.1993
 • Hugo Vavris: Život je spíš román, Jasmín Ostrava 1997
 • Gabriela Basařová: Pivo, pivovary a pivovarnictví
 • Karel Kosař: F.O.Poupě a umění vařit pivo, KIC Brno, 1995
 • Petr Koura: Když Čech střílí Čecha, cs-magazin.com/2004
 • Václav Žáček: Brněnská léta Františka Zacha, IN: Brno v minulosti a dnes, svazek 8, 1966.
 • Václav Žáček, František A. Zach, Melantrich, Praha, 1977.
 • Z historie starobrněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí, Brno 2007
 • http://www.praha14.cz/MC/letci/breitcetl.html?PHPSESSID=f46
 • Harris, A.: Bombardéry útočí. Praha 1948

Zpět na přehled osobností

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2019 12:09
 • Datum poslední aktualizace: 24.06.2019 12:09
 • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design