Česky CZEnglish EN

Slavné osobnosti

    

LITERATURA (Literatura, žurnalistika)

 • bá+nop: Básník pokory a smíření, Rovnost, únor 2001
 • M. Blahynka a kol.: Čeští spisovatelé 20. století, Čs. spisovatel Praha, 1985
 • J. Cacek: Kunštátské besedy Klementa Bochořáka, Lidová demokracie, 18.1.1990
 • P. Cibulka: Stránský založil moravské lidovce, MFDnes, 19.2.2001
 • Československý biografický slovník, Academia Praha, 1992
 • Český hudební slovník, Státní hudební vydavatelství Praha, 1965
 • P. Čornej a kol.: Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách, Reader´s Digest Výběr, Praha 2001
 • Dějiny města Brna, Národní výbor města Brna, 1. díl, 1969, 2. díl 1973
 • B. Dočekal: Muž, dítě a strom, Magazín MFDnes, 52/1995
 • Z. Drahoš: Oldřich Mikulášek, Hlasy Brna 3/1990
 • Z. Drahoš: Jan Skácel, Hlasy Brna 2/1991
 • E. Dufková: Kdo byl Otakar Nováček
 • R. Feder: Věstník židovské obce Brno,
 • M. Flodrová: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů, Brno 1997
 • M. Flodrová: Kaleidoskop ulic - Blatného, Brněnský večerník 21.11.1994
 • V. Fux: Za profesorem Dr. Otakarem Nováčkem, Čs. rozhlas Brno, 9.1.1986
 • Gabrielová B., Marčák B : Potřebují dnes noviny Arnošta Heinricha, LN prosinec 2000
 • B. Golombek: Dnes a zítra, Knihovna LN, 1944
 • P. Hora (Hořejš): Toulky českou minulostí 6, Baronet-Via Facti Praha, 1997
 • Z. Chmel: Galerie brněnských osobností, ANTE Brno, 1998
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri Praha, 1999
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století, Libri Praha, 1998
 • D. Jeřábek: Tvůrčí osobnost Lva Blatného, Lidová demokracie 12.4.1994
 • D. Kaprálová: Nejde o hledání viníků, ale o reflexi dnešních dějin
 • kf. Kronikář brněnské plotny, Rovnost, 1986
 • J. Klenovský: Brno židovské, ERA Brno, 2002
 • F. Kolář: Život krásný ve své plnosti, LN, 11.4.1995
 • M. Kopecký: 160. výročí narozenin J. V. Widmanna, Listy 1/2002, Tuřany
 • P. Kovařík: Manželská tragedie poznamenala Těsnohlídkův osud, Moravské slovo, 3.4.2001
 • J. Kozel: Kronika Líšně
 • F. Kožík: Vánočnímu stromu jsem podoben, Praha 1993
 • V. Kudělka: V paměti a v srdci, Brněnský večerník 11.4.1994
 • L. Kundera: Skřípání bylo mi hudbou andělskou, LN, říjen 2001
 • A. J. Liehm: Potřebuji dnes noviny Arnošta Heinricha, Literární noviny, 3/2001
 • B. Marčák: O smyslu návratů, Rovnost, únor 2001
 • L. Mareček: Musilova brněnská léta, Host 3/2001
 • L. Mareček: Rotrekl pořádá své spisy, MFDnes, 20.7.2000
 • J. Med: Zdeněk Rotrekl - Světlo přichází potmě, LN 2.5.2002
 • J. Med: Básník konečně vyvolaný jménem, LN, 5.4.2001
 • V. Menclová a kol.: Slovník českých spisovatelů, Libri Praha, 2000
 • L. Nivnická: Návrh na udělení čestného občanství města Brna J. Tomečkovi, 6.3.1994
 • Z. Ondrůjová: Klement Bochořák měl dva domovy, MFDnes, 4.3.2000
 • M. Otruba, K. Homolová: Čeští spisovatelé 19. století, Čs. spisovatel, 1991
 • Z. Pešat a kol.: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Čs. spisovatel Praha, 1972
 • J. Pernes: První brněnská léta Adolfa Stránského, LN, 5.10.1993
 • M. Pluháček: Ivan Blatný se vrátil, Hlasy Brna 1/1991
 • J. Procházka: Tvůrce románu vyrůstal v Brně, Haló Brno, 2001
 • Z. Rotrekl: Skrytá tvář české literatury nejen krásné
 • J. Slomek: Básník Rotrekl se zítra dožívá 80 let, LN, 30.9.2000
 • Slovník německých spisovatelů
 • J. Srbková: Muž velký duchem, LN, 2002
 • Stará bydliště, Petrov Brno, 1991
 • F. Šebesta: A nechováš zášti k pranikomu, LN, 18.1.2002
 • F. Šebesta: Ivan Blatný - zapomenutý básník z blázince, LN, srpen 2001
 • J. Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX. století, Paseka Praha, 1999
 • Vánoční strom je nejlidštější a nejpoetičtější dílo Rudolfa Těsnohlídka, Haló Brno, 11/1997
 • J. Vavroš: Plotna, Čtení na půdě, prosinec 2002
 • M. Žák: Odešel básník Josef Suchý, Haló Brno 6/2003
 • Jana Čipáková:Návrh na udělení Ceny města Brna in memoriam Karlu Tachovskému, 25. 8. 1998
 • Alena Krkošková: Helceletův původ, Bulletin MG 2005
 • Michal Martinů: Smutné lásky paní Betty
 • František Šebesta: Nezemřu já od práce, skončím syfilidou, LN 27.3. 2001
 • Štěrbová,Lazorčáková: Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu, Olomouc 2001
 • D. Jeřábek: Klácelovo úsilí o integritu spisovného jazyka a národní kultury v době předbřeznové, In Brno v minulosti a dnes, sv. 6., 1964
 • Z. Dvořáková: František Matouš Klácel, Melantrich, Praha, 1976
 • Pohádky ze stříbrných hor, nakl. petrov, 1996, recenze in: Ladění, 1/1997, s. 19
 • Reinerův výbor, Petrov, 1992
 • Růžová cesta, Petrov, 1995
 • Čestmír Jeřábek: V zajetí stalinismu. Brno, Barrister & Principal 2000.
 • Jan K. Bázler: Zpráva o cestě do (vnitřní) emigrace. IN: Aluze, 2001
 • Časopis Reflex, 5/2007
 • www.encyklopediebrna.cz
 • Týdeník Rozhlas, rozhovor Dobrý rozhlas se nedělá od stolu, 14/2006

Zpět na přehled osobností

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2019 12:09
 • Datum poslední aktualizace: 24.06.2019 12:09
 • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design