Česky CZEnglish EN

Slavné osobnosti

    

LITERATURA (Architektura)

 • Československý biografický slovník, Academia Praha 1992
 • E. Coufal: Bohuslav Fuchs předběhl svou dobu, Právo 16. 5. 1995
 • D. Černoušková, D. Hodeček: Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, Brno 1996
 • J. Čipáková, J.Sedlák: Zasloužil se o město Brno, Haló Brno 2/1999
 • Dějiny českého výtvarného umění od počátku renesance do raného baroka, Academia Praha 1989
 • Dějiny města Brna, Národní výbor m. Brna I. díl 1969, II. díl 1973
 • V. Dudák, R. Pošva, B. Neškudla: Encyklopedie světové architektury, Baset Praha 2000
 • M. Flodrová: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů, Brno 1997
 • M. Flodrová, J. Kroupa, J. Sedlářová: Besední dům , SFB 1995
 • H. Friedmannová: Důležitá je velká sebekontrola, MF Dnes 29.1. 2002
 • B. Gabrielová: Dějiny Uměleckoprůmyslového muzea, Bulletin MG 1951
 • C. Hálová-Jahodová: Brno - Stavební a umělecký vývoj města, Brno 1975
 • J. Hlušička: Historie Moravského Uměleckoprůmyslového muzea, Brno 1983
 • L. Horňáková: Architekt V. Karfík, Život a dílo překlenující století, Prostor Zlín září-říjen 1996
 • Z. Chmel: Galerie brněnských osobností, ANTE Brno 1998
 • M. Churaň a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri Praha 1999
 • Kdo byl kdo v našich dějinách 20.století, Libri Praha 1998
 • J. Chybík: Ivan Ruller- návrh na udělení Ceny města Brna, Brno 1993
 • V. Karfík: Architekt si spomína, SAS Bratislava 1993
 • Kdo je kdo, Architektura, Agentura Kdo je kdo, Praha 2000
 • P. Kovář : Architekt, který by se upsal i ďáblu, Právo 3. 8. 2000
 • I.Krsek, Z. Kudělka, Miloš Stehlík, J. Válka : Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Academia Praha 1996
 • Jiří Kroha - Pamětní list u příležitosti výstavy k osmdesátinám J. K., Brno 1973
 • Jiří Kroha - katalog výstavy v Architektur Zentrum Wien 1998
 • K. Kuča : Brno-Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Baset Praha 2000
 • Z. Kudělka - L. Teplý: Vila Tugendhat, FOTEP Brno 2001
 • A. Kutal : Dvě nové práce Antona Pilgrama, Umění 4/1956
 • Mojmír Kyselka st.- Katalog k výstavě, Galerie architektury Brno 2002
 • Z. Lukeš: Architekt, který dal tvář Baťovu Zlínu, LN 14.3. 2001
 • J. Noll: Jan Křtitel Erna, stavitel brněnský, Sborník prací FF brněnské univerzity, Brno 1988 - 1989
 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha 1995
 • Od gotiky k renesanci -Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 -1550, katalog k výstavě, MG Brno 1999
 • O nové Brno, katalog ke stálé expozici Muzea města Brna, Brno 2000
 • J. Pernička : Brněnský architekt Mořic Grimm, Uměleckohistorický sborník, Blok Brno 1985
 • A. Poláčková: Božská dokonalost (Brněnská vila Tugendhat pronikla na seznam památek UNESCO), Respekt 27. 12. 2001
 • V. Richter: K dílu arch. Mořice Grimma, Ročenka Klubu pro pěstování dějin umění, Brno 1965
 • B. Samek: Brno, Kleinův palác, Památkový ústav v Brně 2000
 • B. Samek : Brněnská radnice, Brno v minulosti a dnes 5/1963
 • B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, Praha 1964
 • J. Sedlák : Architekt Bohuslav Fuchs 1985-1972, katalog k výstavě, Dům umění m. Brna 1995
 • J. B. Svrček: Národní umělec Jiří Kroha, Praha 1960
 • Š. Šlachta, V. Šlapeta: Vladimír Karfík vzpomíná, Revolver Revue 42
 • K. Šmrha : Brněnští stavitelé v době kolem r.1600
 • P. Gabri a jeho stavebí družina, Umění 3/1967
 • P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1994
 • J. Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX.století, Paseka Praha 1999
 • Tugendhat: Triumf moderní techniky, MF Dnes 18. 12. 2001
 • J. H. Vitvar: Co je za zbylými dveřmi vily Tugendhat, MF Dnes 26. 11. 2001
 • P. Zatloukal a kol.: Brněnská okružní třída, Brno 1997
 • A. Závodský: Jiří Kroha a divadlo, Brno 1971
 • Žili a pracovali v Brně, Aktiv cestovního ruchu NvmB a Rapid Brno 1977
 • Slavomír Brodesser: Dušan Jurkovič-básník dřeva.Vlastivědný věstník Moravský, Brno, 1/2002
 • Pavel Zatloukal: Dušan Jurkovič byl geniální architekt, Lázeňské listy Luhačovice, prosinec 2002
 • František Žákavec: Dílo Dušana Jurkoviče, Vesmír Praha, 1929
 • Kuběna: Paměť básníka, vydal Host, 2006

Zpět na přehled osobností

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2019 12:09
 • Datum poslední aktualizace: 24.06.2019 12:09
 • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design