Česky CZEnglish EN

Čestní občané města Brna (od r. 1990)

   

Miroslav Paulík

emeritní konzul
 

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 17. prosince 2002 schválilo udělení čestného občanství města Brna Miroslavu Paulíkovi.

Miroslav Paulík - významný propagátor České republiky v zahraničí, se narodil 2. 8. 1922 v Brně, kde prožil celé mládí. Maturoval na husovickém gymnáziu v roce 1941 a z důvodu uzavření vysokých škol se přihlásil ke studiu na Školu uměleckých řemesel v Brně.
Po roce studia, v roce 1942, byl poslán na nucené práce, nejprve do Německa a později do okupované Francie. Zde vykonával různé pomocné práce až do roku 1944, kdy se po spojenecké invazi stal účastníkem francouzského odboje a po osvobození Francie se připojil k československé armádě v Anglii. Ve Francii poznal svou pozdější manželku a před koncem války se zde oženil.
Z Anglie se spolu s československými letci vrátil domů v srpnu roku 1945. Byl demobilizován a chtěl pokračovat ve studiích v Brně. Z důvodu nedostatku finančních prostředků, nutných k uživení celé rodiny, studia nedokončil a od roku 1946 pracoval jako tajemník Československé obce legionářské a později jako krajský tajemník Svazu bojovníků za svobodu v Brně.
V roce 1948 se angažoval ve prospěch pronásledovaných a vězněných vojáků, kteří za války bojovali na západě. V roce 1949 měl být zatčen, ale včas utekl před zatčením do Francie a zde pracoval jako prodavač a obchodní cestující u manželčiných příbuzných.
V roce 1950 se rozhodl s celou rodinou emigrovat na Nový Zéland a zde žije dodnes. Nejprve zde vykonával různé nekvalifikované práce, později pracoval jako reklamní malíř a nakonec se mu podařilo vybudovat firmu, ve které zaměstnával 37 zaměstnanců.
V roce 1968 organizoval na Novém Zélandě protesty proti vstupu sovětských vojsk do Československa.
V roce 1968 založil Československý klub ve Wellingtonu a stal se jeho prvním prezidentem a posléze viceprezidentem. Po dobu 25 let pracoval v různých funkcích pro krajanské organizace a pomáhal imigrantům z Československa při jejich začátcích na Novém Zélandě. Připravoval pro ně byty, pomáhal s obstaráním zaměstnání. Mnohé sám zaměstnával, jiné finančně podporoval.
Patnáct let byl administrátorem a reprezentantem Amerického fondu pro Czechoslovak Refugee na Novém Zélandě. Usiloval hlavně o to, aby se československá komunita navzájem poznala a stmelila.
Po sametové revoluci se podílel na přivítání pana prezidenta Václava Havla a jeho setkání s krajany ve Wellingtonu.
Po rozpadu ČSFR a zrušení velvyslanectví na Novém Zélandě přijal v roce 1996 funkci honorárního konzula ve Wellingtonu a tuto funkci vykonával do roku 2002. Zemřel v dubnu 2003.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.11.2015 13:10
  • Datum poslední aktualizace: 27.11.2015 13:10
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design