Česky CZEnglish EN

Čestní občané města Brna (od r. 1990)

   

Ernst Tugendhat

Ernst Tugendhat

- filozof
 

Ernst Tugendhat se narodil roku 1930 v Brně do dvojjazyčného prostředí rodiny, která po několik generací pracovala ve prospěch města. Navštěvoval českou základní školu. V devíti letech se svou rodinou uprchl před nacisty do Švýcarska a pak do Venezuely. Studoval klasickou filologii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii a poté odbornou filozofii, řečtinu a latinu ve Freiburgu - mimo jiné u Martina Heideggera, který ho přivedl k analytické filozofii. Působil na univerzitách v Tűbingenu, Heidelbergu, Starnbergu a Berlíně, v Michiganu a v Santiagu de Chile. Ernst Tugendhat je svým významem, originalitou a vlivem srovnatelný s předními filozofy formujícími současné myšlení - Lyotardem, Derridou a Levinasem. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou jazyková analýza, problém sebevědomí a etika. Z jeho díla vyšly v českém překladu Tři přednášky o problémech etiky a Logicko-sémantická propedeutika. Letos mají vyjít jeho Přednášky o etice.
Profesor Tugendhat se věnuje i činnosti na poli lidských práv, zejména pomoci uprchlíkům, exulantství a azylovému právu. Jeho aktivity v humanitární oblasti, navazující na rodinné tradice, ukazují na trvalý a hluboký citový vztah k městu Brnu a České republice.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.11.2015 13:10
  • Datum poslední aktualizace: 27.11.2015 13:10
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design