Česky CZEnglish EN

Čestní občané města Brna (od r. 1990)

   

Václav Hynek Mach

 

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/34. zasedání dne 12. prosince 2017 schválilo udělení čestného občanství města Brna akademickému sochaři Václavu Hynku Machovi, in memoriam.


Akademický sochař Václav Hynek Mach se narodil 15. února 1882 v Brně. Patří k významným osobnostem moravského sochařství první poloviny 20. století.


Jeho dílo je spjato především se sochařskou výzdobou brněnské meziválečné architektury. Je autorem řady pomníků a pamětních desek, které lze najít na různých místech Čech a Moravy, ale i ve Slovinsku, Itálii, na ostrově Capri a v Jeruzalémě.


Čtyři roky se Václav Hynek Mach školil v ateliéru Stanislava Suchardy, další dva roky na speciální škole dekorativního sochařství u Celdy Kloučka a v letech 1905-1908 navštěvoval ateliér Josefa Václava Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze. Po skončení studií působil Václav Hynek Mach krátce v Praze, ale roku 1913 se vrátil do rodného Brna. Do začátku války zde vytvořil sochařskou výzdobu novostavby měšťanské školy na Slovanském náměstí a Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu.


Hlavní Machovo tvůrčí vzepětí spadá do doby meziválečné. Jeho dílem je například výzdoba budovy Okresní nemocenské pokladny mezi ulicemi Nerudova a Zahradníkova se sedmi monumentálními figurami atlantů v hlavním průčelí. Václav Hynek Mach zemřel v roce 1958 a je pohřben na hřbitově v Brně-Králově Poli.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.11.2015 13:10
  • Datum poslední aktualizace: 27.11.2015 13:10
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design