Česky CZEnglish EN

Čestní občané města Brna (od r. 1990)

   

Emil Konopásek

 

Zastupitelstvo města Brna udělilo čestné občanství města Brna genmjr. Ing. Emilu Konopáskovi, in memoriam.

E. Konopásek se narodil roku 1917 a zemřel v Brně roku 2001. Po absolvování Vojenské akademie v Hranicích sloužil jako poručík dělostřelectva. Po okupaci republiky hitlerovským Německem odešel ilegálně do Polska a odtud do Sovětského svazu, kde byl několik měsíců internován. Pak se spolu s dalšími vojáky vydal přes Istanbul do Francie, která však mezitím kapitulovala. Proto se celá jednotka přesunula do Sýrie a Palestiny. V letech 1940-1943 byl velitelem spojovací jednotky u 11. polního pěšího praporu. Na Středním východě se zúčastnil tažení v západní poušti, bojů o Sýrii a obrany Tobruku. Poté se jednotky přesunuly obtížnou a dlouhou plavbou kolem Afriky, Kapského Města a Freetownu do Anglie. V letech 1943-1945 se jako velitel dělostřelecké baterie zúčastnil bojů o Dunkerque a osvobození Československa. V letech 1945-1947 E. Konopásek absolvoval vysokou válečnou školu a pak pracoval na velitelství 6. pěší divize v Brně. V roce 1949 byl jako náčelník štábu divize z politických důvodů z armády propuštěn a perzekvován. Z pozice dělníka v První brněnské strojírně se vypracoval do funkce technického pracovníka. V letech 1967 a 1968 byl částečně rehabilitován a byl mu přiznán titul inženýra. Po listopadu 1989 byl plně rehabilitován a zapojil se do práce Českého svazu bojovníků za svobodu v Brně. V roce 1993 byl prezidentem republiky povýšen do hodnosti generálmajora. Uznáním jeho zásluh v boji za obnovu svobody a státní samostatnosti je i udělení čestného občanství města Brna.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.11.2015 13:10
  • Datum poslední aktualizace: 27.11.2015 13:10
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design