Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.

prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.

Milan Suchomel se narodil 13. července 1928 v Brně. Po maturitě vystudoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a od roku 1953 do dnešní doby zde působí jako pedagog – po letech vedení Ústavu české literatury v současné době jako emeritní profesor. Patří k předním českým literárním kritikům a historikům se značným přesahem do literární teorie. Celé jeho dílo je prolnuto nejen brněnskou tematikou, ale je přímo spjato s brněnským odborným i denním tiskem. Soustavně přispíval recenzemi a kritickými články zejména do Hosta do domu, Literárních novin, Plamene, Orientace aj. Podílel se autorsky na řadě literárněvědných knih, samostatně publikoval titul Literatura z času krize, soubor recenzí a kritik Co zbylo z recenzenta a Jiné oči Jiřího Mahena. Mahenův Měsíc: text, kontext, čtenáři. Ocenění náleží profesoru Suchomelovi z mnoha důvodů: za dlouholetou činnost na poli literární vědy a kritiky, za jeho srostlost s brněnskou bohemistikou, jejíž je dlouhodobě respektovanou osobností, za zájem o spisovatele Brna, jakož i za jeho dlouholetou pedagogickou činnost.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design