Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


Ing. arch.  Antonín Hladík

Ing. arch.  Antonín Hladík

Architekt Antonín Hladík se narodil 22. října 1945 v Polici nad Metují. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a od roku 1971 byl pracovníkem Útvaru hlavního architekta města Brna a později působil v Brnoprojektu, městské projektové organizaci. V roce 1991 založil vlastní společnost s názvem Urbanismus, Architektura, Design Studio, s. r. o. Je spoluautorem Územního plánu sídelního útvaru města Brna z roku 1982 a autorem Územního plánu města Brna z roku 1994, platného dosud, a řady dalších významných územních dokumentů pro město Brno. Na počátku 90. let vytvořil metodiku územního plánování pro nové společenství a ekonomické podmínky, podle níž se již více než 30 let rozvíjí naše město. Významná je i jeho pedagogická činnost na Fakultě architektury VUT v Brně. Antonín Hladík je celostátně uznávaným urbanistou a je pověřován zpracováním koncepčních, metodických nebo ověřovacích materiálů pro ústřední orgány, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra. Cena města Brna se uděluje za celoživotní přínos urbanismu a územnímu plánování, kde patří k naprosto špičkovým osobnostem v celostátním měřítku.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design