Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


ing. arch. Zdeněk Chlup

ing. arch. Zdeněk Chlup

Architekt Zdeněk Chlup je snad posledním žijícím tvůrcem, jehož začátky tvorby spadají do slavné éry brněnského funkcionalismu. Principy funkcionalismu uplatňoval v moderním urbanistickém plánování Brna zejména po roce 1965, kdy založil Útvar hlavního architekta města Brna a stál v jeho čele. Za jeho vedení byla vypracována celková koncepce rozvoje města v kontextu celého jeho zázemí, včetně kritických analýz základních rozvojových problémů města. Úsilím architekta Chlupa vyšla tzv. Černá kniha města Brna, jeden z prvních pokusů zmapovat Brno z hlediska kvality životního prostředí. Důležité je, že obsahuje zároveň návrhy urbanistických opatření směřujících ke zlepšení životního prostředí.
Po roce 1968 byl ing. arch. Chlup pro své postoje zbaven funkce a pracoval ve výzkumu v Praze. S návratem demokracie se soustředil na práci s cílem „vrátit Brno do Evropy“ – na obnovu zpřetrhaných mezinárodních vazeb a pořádání konferencí s evropskou účastí v zájmu budování image města Brna.
Udělení Ceny města Brna je zároveň gratulací panu architektovi Zdeňku Chlupovi k jeho životnímu jubileu, loňským osmdesátým narozeninám.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design