Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.

prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.

Prof. Vaverka absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Jeho profesní zájem se zaměřil na technické vlastnosti stavebních konstrukcí, zejména na spotřebu tepla. Výsledky jeho vědecké a další odborné činnosti představují úctyhodný soubor, tvořený zejména projekty, odbornými posudky a výstupy vědecké práce z oblasti architektury, pozemního stavitelství a stavební fyziky.
Jako uznávaný odborník v oblasti stavební a prostorové akustiky pracoval profesor Vaverka na řadě významných staveb na území města Brna – jako příklad uveďme akustický návrh Besedního domu, přednáškového sálu pavilonu A na výstavišti či auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1991 se stal akademickým pracovníkem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, kde působí dosud.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design