Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., Dr.h.c.

prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., Dr.h.c.

Profesor Jaroslav Janák se narodil 27. května 1924 v Užhorodě. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, v oboru analytická chemie se habilitoval v roce 1965 na Masarykově univerzitě v Brně a v roce 1992 zde získal profesuru. Světové renomé mu zajistil objev nové metody chromatografické analýzy plynů, která se uplatnila především v petrolejářském průmyslu. S jeho jménem je spjato založení a rozvoj Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR, jenž se stal pod jeho vedením v evropském měřítku prestižním střediskem výzkumu a vědecké výchovy. Po celou dobu svého působení v ústavu Jaroslav Janák udržoval těsnou spolupráci s univerzitami a řadou významných světových osobností a pracovišť v oboru. V roce 1992 se zasloužil o obnovení Fakulty chemické na Vysokém učení technickém v Brně. Je autorem nebo spoluautorem více než 300 vědeckých publikací a držitelem několika patentů. Stál u zrodu celosvětově uznávaných odborných časopisů a za své celoživotní dílo obdržel řadu medailí a poct, mimo jiné pamětní medaili M. S. Cveta za výzkum v chromatografii (1978), zlatou plaketu Jaroslava Heyrovského (1984) nebo medaile několika univerzit. Svou uznávanou metodu plynové chromatografie začal Jaroslav Janák rozvíjet v Brně a přispěl tak k jeho zviditelnění po celém světě.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design