Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Architekt a urbanista Vladimír Šlapeta se narodil roku 1947 v Olomouci. Svou celoživotní prací se zasloužil o rehabilitaci a mezinárodní uznání brněnské moderní architektury, a to v nepříznivých podmínkách normalizace 70. a 80. let. V rámci této iniciativy připravil expozici Brněnští funkcionalisté, kterou představil v roce 1983 s velkým úspěchem ve Finsku a poté v dalších městech Evropy. Jako tvůrce a iniciátor výstav věnovaných brněnskému funkcionalismu je činný dodnes; z posledních počinů vyniká např. expozice Brněnští židovští architekti instalovaná v roce 2007 v Haifě. Od roku 2006 působí Vladimír Šlapeta jako děkan Fakulty architektury VUT v Brně a pod jeho vedením se fakulta pravidelně řadí mezi nejlépe hodnocené vysoké školy se tímto zaměřením. Vladimír Šlapeta je členem řady významných mezinárodních vědeckých institucí a jeho práce byly uveřejněny ve více než 20 jazycích.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design