Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


PhDr. Theodora Straková, CSc.

PhDr. Theodora Straková, CSc.

Hudební historička a muzeoložka Theodora Straková se narodila roku 1915 ve Vídni, svůj život však úzce spojila s Brnem. Po studiích na Masarykově univerzitě nastoupila do hudebního oddělení Moravského zemského muzea, které se později její zásluhou přemístilo do budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy. Dílo Leoše Janáčka bylo vždy v popředí badatelského zájmu Theodory Strakové, výrazně se zasloužila o jeho propagaci ve světě. Další její profesní láskou pak byla stará hudba chrámová i světská. V roce 1948 spoluorganizovala výstavu o Janáčkovi, v roce 1958 autorsky iniciovala první mezinárodní konferenci o životě a díle Leoše Janáčka.V nedávné době připravila souborné kritické vydání Janáčkova literárního díla. Po celý život se také podílela na vydávání hudebních děl a přípravě hudebních expozic. Její zásluhou vzniklo na počátku 60. let Malé divadlo hudby, které po tři desetiletí významně obohacovalo hudební dění města Brna.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design