Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


PhDr. Josef Smýkal

PhDr. Josef Smýkal

Hudební pedagog a tyfloped Josef Smýkal se narodil roku 1926 na Uherskohradišťsku. Již v raném dětství se u něho objevila těžká zraková vada, která předurčila jeho pozdější snahu pomáhat nevidomým. Od roku 1967 pracoval jako učitel hudební výchovy a hry na hudební nástroje na Základní škole pro nevidomé a slabozraké v Brně. Ve funkci ředitele této školy založil v Brně v roce 1977 první tyflopedickou poradnu pro rodiče zrakově postižených. Je autorem řady učebnic, učebních plánů a speciálních učebních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, vytvořil mimo jiné první českou zvukovou knihu. Organizoval také zájmovou a kulturní činnost nevidomých občanů, v roce 1990 založil v Brně pobočku České unie nevidomých a slabozrakých a dva roky nato stál u zrodu Slepeckého muzea v Brně. Z jeho četných vědeckých prací je nejkomplexnější Tyflopedický lexikon jmenný (1998), který se v letošním roce dočkal druhého, rozšířeného vydání. Josef Smýkal přispěl významnou měrou ke zkvalitnění života lidí se zrakovým postiženým a dodnes patří k předním českým odborníkům v oblasti speciálního vzdělávání, konkrétně tyflopedie.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design