Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.

Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a spojil s ní své působení na téměř celé další půlstoletí.

Za svůj obor si zvolil obecnou mikrobiologii. Sumu našich vědeckých poznatků rozšířil o nová významná fakta - jedním z nejdůležitějších byl důkaz účinku bakteriocinů, látek hubících bakterie, na eukaryontní, zejména nádorové buňky.

Poznatky ze svých výzkumů publikoval profesor Šmarda v téměř 150 původních pracích. Dále uveřejnil přes 80 populárně vědeckých prací a podílel se na vzniku desítek učebnic biologie pro lékařské fakulty a střední školy. Od mikrobiologie se přenesl vědecký zájem profesora Šmardy i k blízké genetice. Její základy, současnou úroveň i etická úskalí vyložil v několika populárně vědeckých knihách, naposledy v titulu "Člověk v proudu dědičnosti".

V současnosti Jan Šmarda stále přednáší na Masarykově univerzitě a pracuje na grantových výzkumných projektech.

Udělení Ceny města Brna je výrazem ocenění celoživotní tvůrčí práce vědce, jehož výsledky jsou uznávány v měřítku překračujícím hranice našeho státu.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design