Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc.

Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc.

Prof. PhDr. et Mgr. Miloš Štědroň, CSc., se narodil roku 1942 v Brně. Vystudoval hudební vědu a bohemistiku na brněnské univerzitě a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění. V 60. letech pracoval v Janáčkově muzeu a vedl tamní Malé divadlo hudby a poezie. Stál také u zrodu Divadla Husa na provázku, pro něž složil hudbu k mnoha inscenacím.
Jako hudební skladatel, muzikolog, pedagog a esejista je pokračovatelem brněnské janáčkovské tradice. Dílem Leoše Janáčka se rozsáhle zabývá ve své pedagogické činnosti na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity i v teoretických pracích. Svůj zájem však věnuje i dalším oblastem - zejména problematice Nové hudby a interpretaci staré hudby. Z velkého množství ocenění lze vyzvednout ceny za monografie o Claudiu Monteverdim a o Leoši Janáčkovi, ceny za scénickou a filmovou hudbu (konkrétně za „Baladu pro banditu“), dále dvě prémie Českého hudebního fondu a dvě ceny ministerstva kultury.
Prof. M. Štědroň je autorem orchestrálních děl, skladeb komorních a vokálních, baletu, hudby jazzové, konkrétní, filmové i scénické. V rozsáhlé publikační a popularizační činnosti vtipně glosuje kulturní dění a obhajuje hodnoty, jež jsou mu vlastní, tedy původnost, originalitu, místní zakotvenost, úctu k tradici, odvahu k experimentu.

Cena města Brna je oceněním díla, které má světový ohlas a patří k tomu nejlepšímu, čím se město Brno může chlubit.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design