Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.

Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.

Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., se narodil v roce 1928 v Brně. Jeho odborné působení je od 50. let 20. století spojeno s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, kde ovlivnil několik generací studentů. Středem jeho badatelského zájmu je slovanská jazykověda, slavistika, a to jak z pohledu čistě lingvistického, tak i v rozměru kulturněhistorickém. Z desítek odborných knih, článků a skript, jež prof. Večerka publikoval, jmenujme alespoň kompendium Staroslověnština, dále Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, pětisvazkovou Syntax jazyka staroslověnského či účast na kolektivních dílech o české slavistice.

Prof. Večerkovi se dostalo řady prestižních zahraničních ocenění. Je držitelem dvou čestných doktorátů udělených univerzitou ve Freiburgu a Sofijskou univerzitou v letech 1999 a 2001, obdržel i badatelskou cenu Humboldtovy nadace. Patří dnes k mezinárodně nejuznávanějším představitelům české slavistiky.

Udělení Ceny města Brna prof. Radoslavu Večerkovi je uznáním autority jeho díla, jímž spoluvytváří dobré jméno města Brna ve světě vědy.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design