Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc., se narodil v roce 1937 ve Zlíně. Při studiu se zaměřil na oblast analytické chemie. Poté pracoval převážně ve výzkumu a vývoji diagnostických postupů a diagnostických souprav pro analýzu tělních tekutin. Jejich průmyslovou výrobu dokonce v bývalém Československu zavedl. V tomto oboru objevil či podílel se na objevu desítek nových postupů a metod v laboratorní medicíně, a jako patenty je nechal zaregistrovat (některé z nich jsou uznávány i mezinárodně).

V současnosti doc. Chromý pracuje a přednáší na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde založil novou disciplínu – bioanalytiku, zabývající se komplexně analytickou chemií v laboratorní medicíně, a vypracoval pro ni dvě nové učebnice. V oboru vytvořil na 140 publikací a patentů. Jeho přednášky navštěvují studenti a doktorandi nejen jmenované univerzity, ale také jiných vysokých škol.

Udělení Ceny města Brna je oceněním mimořádného přínosu doc. Vratislava Chromého pro vědní obor, jímž se celoživotně zabývá.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design