Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


JUDr. Vladimír Čermák

Dr. Vladimír Čermák výrazným způsobem přispěl k vytváření české politické a sociální filozofie. Dlouhá desetiletí byl aktivním účastníkem dění ve filozofickém podzemí, po změně režimu působil jako pedagog Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1993 je soudcem Ústavního soudu České republiky.

Nejvýznamnějším a přímo životním dílem dr. Čermáka je pětisvazková "Otázka demokracie", která je nepochybně nejsystematičtějším a nejambicióznějším pokusem o vyložení teorie demokracie v českém prostředí. Kompozice čítá přes 2 tisíce stran a autor se v ní zabývá obecnými rysy demokracie a totality, vztahy jedince a společnosti, úlohou státu, obecnými normami a hodnotami. Dr. Čermák chápe demokracii nejen jako typ politického řádu, ale i jako způsob myšlení a života jedince a společnosti, zastává Masarykovu myšlenku humanitní demokracie.

Kromě své teoretické a vědecké práce dr. Čermák řadu let spolupracoval s brněnskými alternativními divadly: podílel se např. na scénáři ke scénické revui Rozrazil, inscenované experimentálními divadly HaDivadlo a Divadlo na Provázku, je autorem hry Hostina filozofů, připisované občas Václavu Havlovi.

Dr. Vladimír Čermák se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj politologie v Brně a o rozvoj právní filozofie a právního vědomí u nás. Stál v čele katedry politologie v době jejího vzniku a v letech formování její koncepce.

V loňském roce oslavil dr. Čermák kulaté životní jubileum, sedmdesáté narozeniny. Cena města Brna nechť je mu tedy výrazem uznání za jeho celoživotní úsilí.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design