Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. RNDr.  Jaroslav Cihlář, CSc.

prof. RNDr.  Jaroslav Cihlář, CSc.

 


Jaroslav Cihlář získal doktorský titul v oboru fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pedagogickou a vědeckou činnost zahájil v roce 1978 na Vysokém učení technickém v Brně, v roce 1999 byl jmenován profesorem v oboru materiálové vědy a inženýrství. Významná je jeho tvůrčí činnost zaměřená na výzkum pokročilých keramických materiálů. Od roku 1993 byl řešitelem více než 25 zahraničních a národních výzkumných projektů. Výsledky prezentoval i v rámci svých pobytů v zahraničí, např. ve Velké Británii, USA, Francii a Číně. V roce 1992 spoluzakládal Ústav materiálových věd a inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, v letech 2002–2010 působil jako jeho ředitel. Svými odbornými a organizačními aktivitami přispěl k obnovení Fakulty chemické VUT v Brně v roce 1992. Podílel se také na vzniku Středoevropského technologického institutu CEITEC. V současné době přednáší na Fakultě strojního inženýrství a Fakultě chemické a je významnou osobností i v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě působil mj. jako expert Evropské komise pro hodnocení vědeckých projektů a od roku 1992 je zástupcem České republiky v programu COST. Profesor Cihlář svou aktivitou a úspěchy v oblasti přírodních i technických věd na národní i mezinárodní úrovni výrazně přispívá ke zvyšování prestiže města Brna.


 


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design