Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. MUDr.  Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA

prof. MUDr.  Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA

 


Ivan Rektor po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se od roku 1973 specializoval na neurologii. Od roku 1992 pracoval jako vedoucí Neurologického ústavu MU ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V roce 2006 se stal prorektorem své alma mater a od roku 2013 dosud působí jako vedoucí Centra neurověd, výzkumu mozku a mysli Středoevropského technologického institutu CEITEC. Jeho profesionalita byla oceněna řadou cen, získal např. titul Velvyslanec pro epilepsii, což je nejvyšší ocenění Mezinárodní ligy proti epilepsii, a jako první český vědec byl zvolen členem korespondentem Americké neurologické asociace. Je mezinárodně uznáván díky svému neurologickému výzkumu přeživších holokaustu. K bádání jej inspiroval rodinný příběh – jeho rodiče byli za 2. světové války partyzáni na Slovensku, prarodiče z otcovy strany i část rodiny zahynuli v koncentračním táboře. První výsledky dlouholeté studie ukázaly, že fyzické následky holokaustu zůstávají přítomny v mozku těch, kdo přežili, a zároveň by mohly ovlivnit duševní zdraví nejméně tří generací téže rodiny. Ivan Rektor je citovaným autorem desítek vědeckých publikací a vychoval mnoho následovníků v doktorandském studiu. Díky jeho celoživotní práci se může Brno prezentovat jako významné centrum světové neurologie.


 


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design