Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. PhDr. Jindřiška Bártová

prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Jindřiška Bártová vystudovala hudební vědu a češtinu na brněnské univerzitě a poté několik let působila v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a v brněnské pobočce Svazu československých skladatelů. Později nastoupila pedagogickou dráhu, nejprve na brněnské konzervatoři a od roku 1989 na Hudební fakultě JAMU, kde vyučuje hudební historii a teoretické předměty.  Rozsáhlá je její publicistická a kritická činnost, které se až do 90. let jako recenzentka v denících Rovnost a Mladá fronta věnovala pravidelně, nyní píše recenze občas pro internetový portál Opera plus. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací zaměřených především na osobnosti a události brněnské hudební scény. Za všechny lze uvést knihy František Jílek. Osobnost dirigenta (2014) nebo Muzikolog Jiří Vysloužil (2018). Psala také o skladatelském sdružení Camerata Brno, které spoluzakládala. K jubileu 70 let JAMU redigovala monografii Osobnosti Hudební fakulty JAMU (2017), do níž přispěla studií o sbormistru Josefu Veselkovi. Na konci 2002 vyšel 2. díl této knihy, do něhož psala o pěvkyni Anně Barové, skladateli Miloslavu Ištvanovi a muzikologovi Janu Trojanovi. Jako organizátorka kulturních akcí se mimo jiné podílela na přípravách Mezinárodního hudebního festivalu Brno a na vzniku časopisu Opus musicum. Jindřiška Bártová je všestranná osobnost, která erudovaně a s velkou invencí šíří dobré jméno brněnské hudební kultury a tříbí tak vkus a cit všech jejích příznivců.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design