Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


doc. PhDr. Jiří Pernes , Dr.

doc. PhDr. Jiří Pernes , Dr.

Jiří Pernes se narodil 4. července 1948 ve Svitavách. Vystudoval český jazyk, dějepis a muzeologii na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity. Poté pracoval v několika muzeích. Stal se např. ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna, v 90. letech pak vedl Moravské zemské muzeum v Brně. Zastával také post předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů a krátce byl jeho ředitelem. V současné době působí jako vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, inicioval i vznik jeho brněnské pobočky. Vyučuje rovněž na Fakultě sociálních studií MU, předsedá spolku přátel Muzea města Brna a je členem mnoha dalších odborných a společenských rad a komisí. Docent Pernes se dlouhodobě zabývá historií Moravy a Brna. Mimo jiné ho zajímají dějiny brněnského vysokého školství, zejména Vysokého učení technického. Je autorem obsáhlé a cenné publikace „Kapitoly z dějin VUT v Brně. Cesta moravské techniky 20. stoletím“. Nejen v tomto díle, ale také v mnohých dalších odborných pracích, publikacích či scénářích pro brněnské studio České televize prokázal Jiří Pernes bohatou erudici i schopnost prezentovat fakta přístupně a zajímavě a nacházet a komentovat nové souvislosti v dějinách Moravy a Brna. Kultivuje a rozšiřuje tak historické povědomí zdejších obyvatel a posiluje jejich vztah k zemi i městu.      


 


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design