Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. MUDr.  Jiří Vítovec, CSc., FESC.

prof. MUDr.  Jiří Vítovec, CSc., FESC.

Jiří Vítovec se narodil 25. února 1951. Po promoci nastoupil na I. interní kliniku, kde se seznámil s lékařem a svým učitelem Milošem Štejfou. V roce 1988 obhájil kandidátskou práci. V roce 1995 se stal docentem vnitřního lékařství a v roce 2001 byl v tomto oboru jmenován profesorem. V letech 1997–2003 vykonával funkci proděkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2003 se stal přednostou I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny. Za jeho působení zde vzniklo mezinárodní centrum klinického výzkumu. Jeho profesní život je spojen jednak s péčí o pacienty se srdečním onemocněním, jednak s výukou posluchačů jak na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, tak na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Publikoval přes 20 knih, více než 30 článků v zahraničí a více než 400 článků v tuzemsku. Je členem výboru České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. V roce 2002 mu byl udělen titul Fellow Evropské kardiologické společnosti. Dlouhodobě vyučuje klinickou farmakologii na farmaceutické fakultě v Brně. Je šéfredaktorem časopisu Kardiologická revue, zastupujícím redaktorem časopisu Cor et Vasa a členem několika vědeckých rad. Díky mnoha těmto aktivitám je přínos pana profesora Vítovce pro české lékařství nezpochybnitelný.


 


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design