Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. RNDr. Ing.  Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

prof. RNDr. Ing.  Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

 


Michal V. Marek se narodil 17. srpna 1954 v Mladé Boleslavi. Po studiu brněnské Lesnické fakulty dnešní Mendelovy univerzity a oboru biofyziky na Přírodovědecké fakultě UK Praha se odborně habilitoval v oboru fyziologie rostlin. V roce 2001 získal profesuru. Od počátku devadesátých let se aktivně podílel na mnoha mezinárodních výzkumných environmentálních projektech. Založil evropské centrum excelence CzechGlobe, které sídlí v Brně a jako jediná česká instituce se zabývá interdisciplinárním výzkumem globální a klimatické změny. Zde také působí jako ředitel. Jeho aktivity do centra lákají řadu zahraničních hostů, například účastníků konferencí a workshopů či za prací přicházejících expertů. Své poznatky přenáší také do praxe, spolupracuje například s Brnem či Prahou. Je členem Švédské královské akademie zemědělských a lesnických univerzit. Aktivně se podílí na odborné přípravě a implementaci klimatických mezinárodních dohod OSN, například Pařížské dohody. V impaktovaných časopisech publikoval více než 80 odborných vědeckých prací. Nezměrný význam má také jeho pedagogická činnost, a to na národní i mezinárodní úrovni. Díky Michalu V. Markovi se Brno stalo významným městem v oblasti výzkumu klimatu.


 


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design