Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.

prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.

Pavel Bravený se narodil 25. ledna 1931 v Brně. V roce 1956 promoval na brněnské Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde jej zaujala fyziologie. Spolu s profesorem Vladislavem Krutou publikoval řadu studií o autonomní srdeční stažlivosti. Přes velmi obtížnou situaci za socialistického režimu dosáhl navzdory svému politickému přesvědčení mezinárodního věhlasu a byl prvním porevolučním děkanem Lékařské fakulty MU. Stal se také prorektorem, přičemž v této pozici přispěl k navazování zahraničních vztahů a budování dobrého jména MU i města Brna. Stál také u zrodu Univerzitního kampusu MU v Brně. Kromě akademického života zasahoval i do toho kulturního, například z pozice člena Rady pro kulturu MU. Pavel Bravený stále pracuje v oboru lékařské fyziologie. Je čestným členem řady prestižních lékařských společností, například International Academy of Cardiovascular Sciences. Pod jeho vedením vyrostla řada významných brněnských vědců a lékařů. Je autorem téměř dvou set odborných prací, čtyř monografií a dalších více než dvou set příležitostných, populárně vědeckých a esejistických článků. Přispívá tak nejen k rozvoji vědy, ale i k dobrému jménu naší země a města Brna.


 


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design