Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.

prof. MUDr. Danuše  Táborská, DrSc.

Danuše Táborská se narodila 22. prosince 1928 v Chuchelné. Vystudovala na Lékařské fakultě dnešní Masarykovy univerzity a po první atestaci z chirurgie se začala věnovat anesteziologii a resuscitační péči. Její dlouhodobé úsilí bylo završeno v roce 1983 založením první anesteziologicko-resuscitační kliniky v Československu, a to ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Jako přednostka této kliniky působila 16 let. V oboru anesteziologie a resuscitace byla v roce 1989 jako první žena jmenována profesorkou. Na Masarykově univerzitě se zasloužila o vznik nových oborů medicíny, jako byla transplantologie, kardiochirurgie a diagnostika mozkové smrti, věnovala se rovněž problematice péče o dárce orgánů a prosadila výuku anesteziologie a intenzivní péče do lékařského studijního plánu. Publikovala v domácích i zahraničních periodikách, má za sebou velmi bohatou přednáškovou činnost, je autorkou řady učebnic a vychovala desítky svých následovníků. V roce 2015 u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného Československa prezident republiky udělil Danuši Táborské medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design