Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Michal Charvát se narodil 24. dubna 1943 v Brně. Absolvoval Pedagogickou fakultu brněnské univerzity v oboru tělovýchovného učitelství a následně i Filozofickou fakultu, obor sociologie. Uplatnil se pak jako pedagog na základní i střední škole a a po několik desítek let jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty brněnské univerzity. Během své profesní dráhy se věnoval teorii i didaktice sportu a sociologii sportu. Zasloužil se o vybudování Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kde po dvě volební období (v letech 2002 až 2009) jako první zastával funkci děkana. Pod vedením děkana Charváta se tato instituce stala centrem nejen tradičního tělovýchovného učitelství a trenérství, ale rozvinula i zcela nové moderní studijní obory – například související s regenerací a výživou výkonnostních sportovců. V současnosti profesor Michal Charvát působí na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity jako proděkan pro celoživotní vzdělávání, věnuje se studentům v doktorských a magisterských studijních programech, zabývá se osvětovou činností, propagací sportu a zdravého životního stylu.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design