Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    


prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Petr Vavřín se narodil 18. května 1937 v Olomouci. Po ukončení střední školy v Brně studoval na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Technická kybernetika. Roku 1961 nastoupil na Katedru automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechnické VUT v Brně. Na této fakultě, která nyní nese název Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, je zaměstnán dosud. Roku 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1994–1999 zastával funkci rektora Vysokého učení technického v Brně. V pedagogické i výzkumné práci se věnoval teorii řízení, automatizaci průmyslových technologií a použití číslicové techniky v přímém řízení. V sedmdesátých letech minulého století absolvoval sedmiměsíční pobyt v USA na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Po návratu založil první laboratoř počítačového vidění a zpracování optických informací v tehdejší ČSSR. V letech 1975 až 1988 se věnoval spolupráci s průmyslem na různých systémech automatického řízení, získávání a zpracování informací a aplikacích umělé inteligence. Vytvořil systém seniorského vzdělávání, který postupně převzaly všechny profesně orientované veřejné školy v ČR. Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., patří mezi výrazné postavy české vědy a významně se zasloužil nejen o rozvoj technických oborů, ale také rozsáhlé oblasti vzdělávání.


Zpět na přehled

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design