Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna

    

 

Laureáti Ceny města Brna

2019

Josef Černý - sport

doc. MUDr.  Zdenka Hradečná, CSc., DrSc. - přírodní vědy

Jan  Chlup - in memoriam

Božetěch  Kostelka - zásluhy o svobodu a demokracii

Ing. arch.  Radko Květ - architektura a urbanismus

Stanislav Moša - dramatické umění

Boris Mysliveček - výtvarné umění a design

doc. PhDr. Jiří Pernes , Dr. - společenské vědy

Eva Pilarová - hudba

Vít Slíva - literární činnost

PhDr.  Thomas Donaldson Sparling, B.A. - mezinárodní spolupráce města Brna

prof. Ing. Petr Stehlík , CSc., dr. h. c. - technické vědy

PhDr.  Vlasta Svobodová , CSc., M.A. - žurnalistika a publicistika

prof. MUDr.  Jiří Vaněk , CSc. - lékařské vědy a farmacie

Libor Zábranský - mimořádný přínos městu Brnu

2018

MgA. Igor Ardašev - hudba

Ing. arch. Aleš Burian - architektura a urbanismus

doc. Dr. Ing.  Jan Černocký - technické vědy

Ing. Vladimír Filip - mimořádný přínos městu Brnu

prof. RNDr.  Josef Jančář, CSc. - přírodní vědy

Jaroslav Jaroš - in memoriam

doc. dr.  Jiří Hynek Kocman - výtvarné umění a design

Ing.  František Konvička - sport

Sabina a Jan Kratochvilovi - zásluhy o svobodu a demokracii

prof. MgA. Ivo Krobot - dramatické umění

Ing.  Luděk Navara - žurnalistika a publicistika

prof. MUDr.  Miroslav Souček , CSc. - lékařské vědy a farmacie

prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. - společenské vědy

Kateřina Tučková - literární činnost

nakladatelství  Větrné mlýny, Petr Minařík a Pavel Řehořík - mezinárodní spolupráce města Brna

2017

doc. PhDr. Alena Blažejovská - žurnalistika a publicistika

PhDr.  Antonín Dufek, Ph.D. - společenské vědy

prof. RNDr.  Radim  Chmelík, Ph.D. - technické vědy

Miroslav Kasáček - zásluhy o svobodu a demokracii

Věra Lejsková - hudba

prof. RNDr. Ing.  Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. - přírodní vědy

prof. Mgr. Zoja Mikotová - dramatické umění

doc. JUDr. Petr  Mrkývka, Ph.D. - mezinárodní spolupráce města Brna

doc. Ing. arch. Jiří Oplatek - architektura a urbanismus

Rudolf Potsch - sport

prof. PhDr. Sylvie Richterová - literární činnost

Jan Steklík in memoriam - výtvarné umění a design

Ladislav Vácha - in memoriam

JUDr. Milada Váňová - mimořádný přínos městu Brnu

prof. MUDr.  Jiří Vítovec, CSc., FESC. - lékařské vědy a farmacie

2016

brig. gen. letectva v. v.  Emil Boček - zásluhy o svobodu a demokracii

prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. - lékařské vědy a farmacie

Karol  Divín - sport

Jaroslav Erik Frič - literární činnost a publicistika

prof. PhDr. Jindřich Höhm, CSc. - in memoriam

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. - přírodní vědy

Zdeněk Kluka - hudba

prof. Ing. arch. Ivan Koleček, SIA - architektura a urbanismus

prof. PhDr. Jiří  Munzar, CSc. - společenské vědy

JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. - mimořádný přínos městu Brnu

Ing. Aleš Svoboda - technické vědy

Jan  Šimek - výtvarné umění a design

Jana Šubrová - mezinárodní spolupráce města Brna

2015

prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat  a prof. Dr. Ivo Hammer - mezinárodní spolupráce města Brna

RNDr. Oldřich Čapka - zásluhy o svobodu a demokracii

prof. PhDr. Josef Kovalčuk - dramatické umění

prof. RNDr. Hana Librová, CSc. - společenské vědy

prof. RNDr. Ivana Márová , CSc. - technické vědy

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. - přírodní vědy

Bc. Patricie Svobodová a Bc. Petr Svoboda - sport

prof. MUDr. Danuše  Táborská, DrSc. - lékařské vědy a farmacie

PhDr. Jana Vránová - výtvarné umění a design

PhDr. Zdena Zábranská - literární činnost a publicistika

Evžen Zámečník - hudba

2014

prof. PhDr. Václav Cejpek - dramatické umění

Ing. arch. Iveta Černá - architektura a urbanismus

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. - přírodní vědy

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - sport

Magdalena Kožená - hudba

Mgr. Zdeněk Křivka, in memoriam - zásluhy o svobodu a demokracii

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. - společenské vědy

Dr.  Fedinand Trauttmansdorff - mezinárodní spolupráce města Brna

Woody Bohuslav Vašulka - výtvarné umění a design

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. - technické vědy

prof. MUDr.  Jiří Vorlíček, CSc. - lékařské vědy a farmacie

PhDr. Vít  Závodský - literární činnost a publicistika

2013

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. - lékařské vědy a farmacie

Petr Fiala - hudba

RNDr.  Jiří Grygar, CSc. - přírodní vědy

prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. - technické vědy

Burkhard Jung - mezinárodní spolupráce města Brna

Jef (Josef) Kratochvil - výtvarné umění a design

JUDr.  Otakar Motejl, in memoriam - zásluhy o svobodu a demokracii

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. - společenské vědy

Jiří  Pecha - dramatické umění

Jan Smolík - sport

prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. - literární činnost a publicistika

Ing. arch.  Růžena Žertová - architektura a urbanismus

2012

Jiří  Drlík - užité umění

Ryszard Grobelny - mezinárodní spolupráce města Brna

doc. Mgr. Jana Hlaváčková - dramatické umění

Zdena Höhmová - výtvarné umění

Josef Koláček - žurnalistika a publicistika

PhDr.  Viktor Kudělka - literární činnost

Ing. Radan Květ, CSc. - přírodní vědy

prof. PhDr.  Ivo  Možný, CSc. - společenské vědy

Jindřich a Jan Pospíšilovi - sport

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. - výchova a vzdělávání

Mgr. Jan Slabák - hudba

Ing. arch.  Miroslav  Spurný - architektura a urbanismus

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. - technický pokrok

2011

doc.  Vladimír Drápal, akademický malíř a sochař - výtvarné umění

Jiří  Gruša, in memoriam - mezinárodní spolupráce města Brna

Ing. arch.  Antonín Hladík - architektura a urbanismus

Jaroslav Jiřík, in memoriam - sport

Erik Knirsch - hudba

Erik Pardus, in memoriam - dramatické umění

prof. MUDr.  Ladislav Pilka, Dr.Sc. - přírodní vědy

prof. Ing.  Antonín Píštěk, CSc. - technický pokrok

prof. PhDr. Miroslav  Plešák - žurnalistika a publicistika

PhDr.  Kateřina  Smutná - výchova a vzdělávání

doc. PhDr.  Karel Valoch, DrSc. - společenské vědy

2010

PhDr. Mgr.  Jiří Beneš - hudba

Mgr. Iloš Crhonek - architektura a urbanismus

prof. MUDr. Jan Černý, CSc. - přírodní vědy

PhDr. Olga Jeřábková - žurnalistika a publicistika

Karel Kobosil - užité umění

Vladimír Nadrchal - sport

prof. Ladislav P. Novák, Ph.D. - mezinárodní spolupráce města Brna

Boleslav Polívka - dramatické umění

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA - hospodářský rozvoj

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. - výchova a vzdělávání

doc. PhDr. Milan Uhde - literární činnost

akademický sochař Miloš Vlček - výtvarné umění

prof. PhDr. Pavel Zatloukal - společenské vědy

2009

prof. František Derfler - dramatické umění

Edmond Hervé - mezinárodní spolupráce města Brna

Jaromír Hnilička - hudba

prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., Dr.h.c. - technický pokrok

Jiří Kuběna - literární činnost

Anna  Kučerová, in memoriam - výchova a vzdělávání

PhDr. Jiřina Medková - společenské vědy

Eva Šlapanská - žurnalistika a publicistika

Ing. arch. Petr Uhlíř - architektura a urbanismus

doc. akad. mal. Petr Veselý - výtvarné umění

akad. arch. Dušan Ždímal, in memoriam - užité umění

2008

PhDr. Jaroslav  Dostalík - hudba

Marie Filippovová - výtvarné umění

Josef Masopust - sport

Milan Michna - užité umění

prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. - společenské vědy

Jaromír Nečas - žurnalistika a publicistika

Zuzana Nováková - literární činnost

prof. Ing. František Pochylý, CSc. - technický pokrok

Dr. Wolfgang Schuster - mezinárodní spolupráce města Brna

doc. PhDr. Petr Spielmann, Dr.h.c. - výchova a vzdělávání

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. - architektura a urbanismus

Jiřina Šlezingerová - dramatické umění

2007

Miloš Budík - užité umění

PhDr. Alena Gálová, in memoriam - výtvarné umění

Dr. Michael Häupl - mezinárodní spolupráce města Brna

Bohumil Hlaváček - žurnalistika a publicistika

prof. Vladimír Podborský - výchova a vzdělávání

prof. PhDr. Antonín Přidal - literární činnost

Věra Růžičková - sport

MUDr. Drahoslav Říčný, CSc. - přírodní vědy

MgA. Jan Stanovský - hudba

PhDr. Theodora Straková, CSc. - společenské vědy

Eva Tálská - dramatické umění

2006

prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. - společenské vědy

doc. PhDr. Vladimír Bouzek, in memoriam - sport

prof. Ing. Jiří Brauner - technický pokrok

Valér Kováč - užité umění

prof. MgA. Jiří Kratochvíl - hudba

doc. Ladislav Lakomý - dramatické umění

PhDr. Josef Smýkal - výchova a vzdělávání

Hans Versnel - mezinárodní spolupráce města Brna

Mgr. Josef Veselý - žurnalistika a publicistika

prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. - přírodní vědy

Vlastimil Zábranský - výtvarné umění

2005

Státní filharmonie Brno - hudba

Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. - výchova a vzdělávání

Zeno Kaprál - literární činnost

Šárka Kašpárková - sport

Zdeněk Macháček - výtvarné umění

Ing. arch. Zdeněk Müller - architektura a urbanismus

Ing. Theodora Müllerová - mezinárodní spolupráce města Brna

PhDr. Karel Rechlík - užité umění

Prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. - přírodní vědy

Prof. Václav Věžník - dramatické umění

2004

Jan Bobrovský - sport

Design centrum ČR - užité umění

Mgr. Jaromír Dufek - žurnalistika a publicistika

Prof. Dalibor Chatrný - výtvarné umění

Ing. arch. Jan Chlup - architektura a urbanismus

Prof. Milan Kundera - literární činnost

Masarykův onkologický ústav v Brně - přírodní vědy

Frank J. Mikula - mezinárodní spolupráce města Brna

Jiří Morávek - hospodářský rozvoj

Muzeum města Brna - společenské vědy

Prof. Leonid Ochrymčuk - výchova a vzdělávání

Prof. Petr Oslzlý - dramatické umění

Prof. Adolf Sýkora - hudba

2003

Vlastimil Bubník - sport

Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc. - přírodní vědy

Ing. arch. Zdeněk Janský - technický pokrok

Mgr. Zdeněk Kaloč - dramatické umění

Ing. arch. Zdeněk Lang - užité umění

Vladimír Svoboda - výtvarné umění

Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc. - hudba

Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. - společenské vědy

Ing. Miroslav Weber, CSc. - hospodářský rozvoj

2002

Jiří Daler - sport

prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc. - společenské vědy

Prof. Alois Hajda - dramatické umění

Ing. arch. Josef Němec, CSc. - architektura a urbanismus

prof. Alois Piňos - hudba

Ing. Tomáš Přibyl - žurnalistika a publicistika

PhDr. Zdeněk Rotrekl - literární činnost

prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. - přírodní vědy

Miroslav Šimorda - výtvarné umění

Ing. Jiří Škrla - hospodářský rozvoj

Inez Tuschnerová - užité umění

2001

Miroslava Figarová - dramatické umění

PhDr. Bronislava Gabrielová - žurnalistika

ing. arch. Zdeněk Chlup - architektura a urbanismus

prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. - přírodní vědy

ing. Libor Martínek - hospodářský rozvoj

Josef Musil - sport

Mgr. Josef Pukl - hudba

doc. ing. arch. Jan Rajlich - užité umění

prof. PhDr. Miloš Stehlík - společenské vědy

Jiří Šindler - výtvarné umění

prof. Pavel Švanda - literární činnost

prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. - technický pokrok

2000

Mgr. Milena Flodrová - žurnalistika a publicistika

Ing. František Gale - hospodářský rozvoj

Prof. ing. arch. Jiří Gřegorčík, CSc. - architektura a urbanismus

Miloš Hynšt - dramatické umění

Zoltán Kováč - sport

Jiří Kratochvil - literární činnost

Prof. PhDr. Jaroslav Mezník - společenské vědy

Miroslav Netík - výtvarné umění

Ing. Bohumil Piller, DrSc. - technický pokrok

Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. - přírodní vědy

Prof. Alena Štěpánková-Veselá - hudba

1999

Pavel Blatný - hudba

JUDr. Vladimír Čermák - společenské vědy

akademik Armin Delong - technický pokrok

prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. - přírodní vědy

Anton Mészáros - sport

doc. PhDr. Ivo Osolsobě - dramatické umění

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. - architektura a urbanismus

prof. Jindřich Svoboda - užité umění

MUDr. Alena Štětková, CSc. - hospodářský rozvoj

doc. ak. mal. Miroslav Štolfa - výtvarné umění

Jan Trefulka - literární činnost

Ing. Valtr Urbánek - žurnalistika a publicistika

1998

Prof. PhDr Zdeněk Kudělka, CSc. - společenské vědy

Karel Láznička - sport

Rudi Lorenz - užité umění

Jakub Nosek - žurnalistika a publicistika

Josef Pančík - hudba

Prof. Vladimír Preclík - výtvarné umění

Ing. arch. Viktor Rudiš - architektura a urbanismus

Prof. Peter Scherhaufer - dramatické umění

Karel Tachovský - literární činnost

1997

František Klempa - sport

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc - společenské vědy

Městské divadlo Brno - dramatické umění

Ing. Věra Mikulášková - žurnalistika a publicistika

Alois Mikulka - výtvarné umění

Josef Suchý - literární činnost

1996

PhDr. Eugenie Dufková

Kantiléna

Prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc.

Sylva Lacinová, ak. sochařka

Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.

RNDr. Martin Strnad

JUDr. Jiří Vondráček

1995

Galerie ASPEKT, Brno, Údolní 13

Doc. PhDr. Lubomír E. Havlík

Hudební konzervatoř v Brně, Třída kpt. Jaroše 45

Prof. Josef Karlík

Jan Rajlich, ak. malíř

1994

Hana Černá

Prof. MUDr. Jan Peňáz

Redakce a redakční rada Bulletinu Moravská galerie

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Soubor HA Divadla

Ing. arch. Jan Velek

Ing. arch. Irena Velková

1993

PhDr. Miroslav Flodr, CSc.

Petr Hrdlička

Prof. Ing. Miloslav Kučera, DrSc.

Richard Novák

Redakce a redakční rada Bulletinu Moravská galerie

Natálie Romanová (vl. příjmení Achaladze)

Soubor HaDivadla

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2015 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 10:52
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design