Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Životní prostředí

   


Zobrazeny jsou životní situace řešené MMB a ÚMČ
Zobrazit životní situace řešené jen na ÚMČ
Hledání v životních situacíchVyhledávání
Název životní situace
Číslo
Odpovědná osoba
Odbor
Dohoda o zvláštním užívání veřejné zeleně 281
ÚMČ ÚMČ
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně 151
Šplíchal Karel OŽP
Kam s odpadem? 185
Šplíchal Karel OŽP
Ochrana přírody a krajiny 124
Šplíchal Karel OŽP
Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků 178
Šplíchal Karel OŽP
Pořádání veřejného vystoupení zvířat (za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat) 177
Šplíchal Karel OŽP
Použití sedimentů na zemědělské půdě. 413
Matějík Tomáš OVLHZ
Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší 179
Šplíchal Karel OŽP
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 367
ÚMČ ÚMČ
Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 189
ÚMČ ÚMČ
Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 86/2019 Sb. 122
Šplíchal Karel OŽP
Povolení změny nebo odstranění vodních děl, která s tímto odběrem souvisejí 191
ÚMČ ÚMČ
Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 190
ÚMČ ÚMČ
Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb 235
Šplíchal Karel OŽP
Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad. Výměna poškozených nádob. 157
Šplíchal Karel OŽP
Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev 194
ÚMČ ÚMČ
Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa 066
Votava Vladimír OVLHZ
Rozhodnutí o stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy 056
Matějík Tomáš OVLHZ
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu. 074
Matějík Tomáš OVLHZ
Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona 123
Šplíchal Karel OŽP
Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry 192
ÚMČ ÚMČ
Závazné stanovisko pro územní řízení, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. 063
Votava Vladimír OVLHZ
žádost o povolení k užívání veřejné zeleně 276
ÚMČ ÚMČ
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 329
ÚMČ ÚMČ
Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 069
Matějík Tomáš OVLHZ
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany ZPF. 414
Matějík Tomáš OVLHZ
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:04
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design