Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Životní prostředí

   


Hledání v životních situacíchVyhledávání
Číslo
Název životní situace
Odbor
066

Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa

OVLHZ
413
Použití sedimentů na zemědělské půdě. OVLHZ
070
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
074
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že se jedná o součást zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
067
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem - § 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
056
Stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
143
Stavební povolení k vodním dílům podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
410
Vydání loveckého lístku OVLHZ
068
Vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
063
Závazné stanovisko pro územní, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. OVLHZ
444
Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 3a zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
069
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
414
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
124

Ochrana přírody a krajiny

OŽP
122

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, v platném znění.

OŽP
235

Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb.

OŽP
157

Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad. Výměna poškozených nádob.

OŽP
123

Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona

OŽP
429

Závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

OŽP
432
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD OŽP
435
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení nábřeží brněnských řek OŽP
151
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně OŽP
434
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu vytváření zelených střech OŽP
433
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu využití srážkové vody OŽP
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:04
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design