Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Sociální oblast

    

SOCIÁLNÍ REFORMA změny od 1. 1. 2012


Zobrazeny jsou životní situace řešené MMB a ÚMČ
Zobrazit životní situace řešené jen na ÚMČ
Hledání v životních situacíchVyhledávání
Název životní situace
Číslo
Odpovědná osoba
Odbor
dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních 265
ÚMČ ÚMČ
Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 025
Kalinová Martina OSP
Euroklíč 426
Kalinová Martina OSP
Finanční dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna - program I 013
Kalinová Martina OSP
Finanční dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na sociální služby pro občany města Brna - program II 401
Kalinová Martina OSP
Krizové situace dětí a mládeže řešené kurátorem pro mládež 250
ÚMČ ÚMČ
Krizové situace v rodinách s dětmi. 317
ÚMČ ÚMČ
Krizové ubytování 430
Kalinová Martina OSP
Manželství - uzavření manželství 351
ÚMČ ÚMČ
Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče) 017
Kalinová Martina OSP
Neschopnost řešit obtížné sociální situace svými silami či pomocí okruhu blízkých osob společensky přijatelným způsobem, zabránění sociálnímu vyloučení. 014
Kalinová Martina OSP
Obtížná životní situace, kterou klient není schopen vlastními silami řešit. Ohrožení osob a rodin s nezaopatřenými dětmi chudobou, sociálním vyloučením. 405
Kalinová Martina OSP
Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu 361
ÚMČ ÚMČ
Osoby se zdravotním postižením - pomoc při řešení obtížné životní situace 404
Kalinová Martina OSP
Parkovací průkazy 402
Kalinová Martina OSP
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou. 027
Sedlák Pavel BO
Problematika v oblasti drog a závislostí 140
Kalinová Martina OSP
Registrované partnerství - uzavření partnerství 344
ÚMČ ÚMČ
Řízení o návrhu určení otcovství 251
ÚMČ ÚMČ
Řízení o popření otcovství 252
ÚMČ ÚMČ
Sdílené bydlení pro seniory 425
Kalinová Martina OSP
Senioři - pomoc při řešení obtížné situace 403
Kalinová Martina OSP
Sociálně právní ochrana dětí 305
ÚMČ ÚMČ
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) - sociální poradenství pro občany v nepříznivé sociální situace, zejména tehdy, když jsou nepříznivou sociální situací ohroženy nezletilé děti. 183
Kalinová Martina OSP
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) - tíživá nebo krizová situace v rodinném a výchovném prostředí. 182
Kalinová Martina OSP
Sociální a výchovné a problémy mladistvých (15-18 let) a mladých dospělých (18-26 let). 036
Kalinová Martina OSP
Sociální a výchovné problémy nezletilých ( do 15 let) a mladistvých ( do 18 let) 304
ÚMČ ÚMČ
Tísňové volání 268
Kalinová Martina OSP
Ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt 016
Kalinová Martina OSP
umístění dítěte od ústavu sociální péče pro děti a mládež s mentálním postižením 260
ÚMČ ÚMČ
Umístění dívek v "Domě na půli cesty" (DPC) 245
ÚMČ ÚMČ
Umístění do domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních a denních stacionářů 026
Kalinová Martina OSP
Úmrtí a zajištění pohřbu 072
Šplíchal Karel OŽP
Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu do rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů 254
ÚMČ ÚMČ
Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu 244
ÚMČ ÚMČ
Určení otcovství 247
ÚMČ ÚMČ
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 341
ÚMČ ÚMČ
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu 360
ÚMČ ÚMČ
Výchova a péče o nezletilé děti. 333
ÚMČ ÚMČ
zvláštní způsob plnění školní docházky 262
ÚMČ ÚMČ
Žádost o finanční dotaci na Městský program prevence kriminality (dále jen MPPK) 011
Kalinová Martina OSP
Žádost o finanční dotaci na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí 139
Kalinová Martina OSP
Žádost o neinvestiční dotace(dále jen dotace) z rozpočtu města Brna na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik (pro příslušný kalendářní rok) 012
Kalinová Martina OSP
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 12:49
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:49
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design