Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
096
3 Pojmenování (název) životní situace.
Příspěvek města na opravy domů prodaných dle pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech

4 Základní informace k životní situaci
Po koupi domu lze získat příspěvek na provedené opravy domu novými vlastníky v termínu do 3 let od podpisu kupní smlouvy v částce, která je uvedena v kupní smlouvě. Podmínky čerpání příspěvku jsou stanoveny v čl.7, bodu 5 a 6 Pravidel.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podávají noví vlastníci nemovitosti:

- právnická osoba

- podíloví spoluvlastníci

- fyzická osoba, pokud byl kupujícím pouze jeden z nájemců
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost lze podat po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno podáním žádosti o odsouhlasení oprav domu a o poskytnutí příspěvku města na tyto opravy po jejich dokončení
8 Na které instituci životní situaci řešit
Žádost se podá na Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Bytový odbor MMB, Oddělení financí a správy fondů, II. patro, dveře č.204, paní Pajerová
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Noví vlastníci nemovitosti předloží žádost podepsanou zástupci právnické osoby, všemi podílovými spoluvlastníky nebo fyzickou osobou (pokud byl jeden kupující)
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost se podá formou dopisu, nemá předepsaný tiskopis
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost se předkládá Komisi vykonávající funkci správce Fondu bytové výstavby, která zasedá 1x měsíčně. Rozhodnutí Komise je žadatelům sděleno písemně do 14 dnů.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatelé musí před poskytnutím příspěvku doložit na BO MMB číslo společného účtu domu a originály dokladů na provedené předem městem odsouhlasené opravy : stavební povolení nebo ohlášení, faktury dodavatelské firmy, doklady o úhradě oprav / pokud originály bude vlastník požadovat vrátit, je třeba přinést i kopie/ a v předem domluveném termínu umožnit fyzickou kontrolu provedených oprav v domě pracovníkovi BO.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob a Statutu Fondu bytové výstavby.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nesplnění podmínek stanovených Pravidly se příspěvek města na opravy domu neposkytne
21 Nejčastější dotazy
1. Je možné proplácet dodavatelské firmě faktury přímo MMB ?

Ne, faktura musí být uhrazena firmě vlastníky domu.

2. Lze čerpat příspěvek na opravy dvorů, oplocení ?

Ne, pouze na opravy domu.

3. Lze čerpat příspěvek po částech ?

Pouze po předchozí domluvě na BO MMB.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor Magistrátu města Brna, Oddělení bytové výstavby a správy fondů
26 Kontaktní osoba
Pajerová Alena,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
04. 09. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
10. 11. 2015
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design