Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
095
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek.

4 Základní informace k životní situaci
Zápůjčky z fondu jsou poskytovány na opravy a modernizace bytových domů, rodinných domů a bytových jednotek nacházejících se na území města Brna.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O zápůjčku může žádat pouze vlastník opravovaného bytového domu, rodinného domu nebo bytové jednotky (fyzická nebo právnická osoba), který má trvalý pobyt (nebo sídlo) na území města Brna. V případě spoluvlastnictví je možné podat žádost pokud má trvalý pobyt na území města Brna minimálně polovina spoluvlastníků.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Do výběrového řízení nejsou zařazeni žadatelé, kteří zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek k předmětné nemovitosti, nebo dříve poskytnutou zápůjčku z FRBmB na stejný účel dosud nesplatili, příp. byli opakovaně v prodlení s úhradou splátek zápůjčky nebo nedodrželi účel zápůjčky z FRBmB.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, podaném na Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Bytový odbor nebo na úřadu městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Bytový odbor, Referát bytové výstavby, FBV a FRB, Malinovského nám.3.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, II. poschodí, Bytový odbor, Referát bytové výstavby, FBV a FRB, dv. č. 225 - Ing. Kočí, tel. 542173245, dv. č. 225a - Renata Kučerová, tel. 542173287.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o zápůjčku a Prohlášení žadatele.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na Bytovém odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3 a na WWW stránkách Bytového odboru MMB
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Při podání žádosti žádné poplatky nejsou.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Výběrové řízení pro výběr žadatelů o zápůjčku se vyhlašuje 2x ročně, a to k 1.9. a k 1.12. Žádosti je nutno podat pro I. etapu v termínu od 1.9. do 15.10. a pro II. etapu v termínu od 1.12. do 15.1. Po vyhodnocení žádostí Bytovým odborem MMB co do úplnosti a věcné správnosti jsou žádosti předloženy komisi pro výběrové řízení. Komise provede výběr žadatelů a účelů pro I. etapu nejpozději do 15.1. a pro II. etapu nejpozději do 31.3.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna, schválená Zastupitelstvem města Brna na Z7/18. zasedání dne 17.5.2016 a aktualizovaná úroková sazba obsažená v příloze č. 1 těchto pravidel schválená Zastupitelstvem města Brna na Z7/40. zasedání dne 19.6.2018.
22 Další informace
www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-odbor/zapujcky-z-fondu-rozvoje-bydleni-mesta-brna-na-opravy-a-modernizaci-obytnych-domu/
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor MMB
26 Kontaktní osoba
Kočí Miroslava,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
17. 05. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
19. 10. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
č. 26: odpovědná kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kočí

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design